Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κουμαλάτσου Χρυσαυγής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα15/09/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Χρυσαυγή Κουμαλάτσου

Τίτλος: Εκ νέου αναγνώσεις: Στρατηγικές επανεγγραφής του παρελθόντος στο υφιστάμενο.

Title: Re-readings: Strategies of incorporating the past in the present.

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, 10.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης  (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Δήμητρα Χατζησάββα 
Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης 


Περίληψη

Η συνέχιση της «ζωής» για ένα υφιστάμενο κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε «παύση» αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια πρόκληση. Κάθε κτίσμα χαρακτηρίζεται από την ιστορία του, συνδέεται αναπόφευκτα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται και φέρει τη μνήμη της πόλης. Η νέα αρχιτεκτονική επέμβαση ως μέρος μιας συνεχούς αλλαγής, αφηγείται την ιστορία του υπάρχοντος στο παρόν, αποκαλύπτοντας τα υλικά και άυλα ίχνη του χρόνου. Η παρούσα μελέτη γύρω από την σχέση παλαιού και νέου χαρτογραφεί τις μεθοδολογίες σχεδιασμού αναγάγοντάς τις σε θεωρητικά πλαίσια. Στοχεύει, δηλαδή, στην θεωρητική εδραίωση ενός πλαισίου που θα αναλύει, θα επεξηγεί και θα περιγράφει την διαδικασία συγχώνευσης παλαιού και νέου σε μια αδιάσπαστη ενότητα, με γνώμονα την δημιουργία, την αλλαγή και την επαναφορά του υφιστάμενου στο παρόν, ξεκινώντας από την ανάλυση των ποιοτήτων του και καταλήγοντας στον εντοπισμό των συνθετικών εργαλείων. Αφορά την αναζήτηση και τον πειραματισμό γύρω από τα υφιστάμενα κελύφη με σκοπό την επαναφορά τους ως ζωντανά και λειτουργικά τμήματα της πόλης.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012