Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

22
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Εμμανουέλας Δανδούτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/09/2021 10:45 - 11:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Εμμανουέλα Δανδούτη

Αριθμός Μητρώου:              2014010118

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Προσδιορισμός δυνάμεων κοπής στην πλάνιση και κύλιση οδοντώσεων

Τίτλος στα Αγγλικά:            Determination of cutting forces in Gear Shaping

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Αντωνιάδης Αριστομένης

Πρώτο Μέλος:                        Μπιλάλης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος:          Κουλουριδάκης Παύλος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες κατεργασίες οδοντώσεων, ιδιαίτερα για τροχούς εσωτερικής οδόντωσης. Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθεί ένα προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντωτών τροχών μέσω πλάνισης με κύλιση οδοντώσεων (gear shaping). Η μοντελοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε προγραμματιστικό περιβάλλον, με χρήση της γλώσσας Visual Basic .NET για το λογισμικό Autodesk Inventor. Θα μελετηθεί η κοπή εσωτερικών και εξωτερικών τροχών για ευθεία και πλάγια οδόντωση.

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός των δυνάμεων που αναπτύσσονται για διαφορετικές περιπτώσεις γεωμετρίας τροχού, εργαλείου και συνθηκών κοπής κατά την πλάνιση με κύλιση οδοντωτού τροχού. Για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στο αποτέλεσμα, θα μοντελοποιηθεί η γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου και η κινηματική της κατεργασίας. Ο χρήστης θα εισάγει στο προσομοιωτικό μοντέλο τα δεδομένα για την επιθυμητή γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου, τη γεωμετρία του κατεργαζόμενου τεμαχίου και τις συνθήκες κοπής του. Έπειτα, θα μελετηθεί ο σχηματισμός ενός αυλακιού του κατεργαζόμενου τροχού με την τοποθέτηση της τροχιάς του εργαλείου σε κατάλληλες θέσεις στο χώρο, σύμφωνα με την σύνθετη κινηματική της κατεργασίας.

Τέλος, θα προσδιοριστεί η γεωμετρία των απαραμόρφωτων αποβλίττων που προκύπτουν για τη δημιουργία ενός αυλακιού αλλά και οι δυνάμεις κοπής που αναπτύσσονται κατά την κατεργασία. Για να διαπιστωθεί η ακρίβεια του μοντέλου, θα συγκριθούν οι παρειές των παραγόμενων αυλακιών με τις αντίστοιχες θεωρητικές και οι δυνάμεις κοπής, που θα υπολογισθούν, με αντίστοιχες της βιβλιογραφίας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

Gear Shaping is one of the most widely used gear cutting processes and is mainly applied for the creation of internal gears. A simulation model of the gear shaping process is going to be developed in the present thesis. The simulation code is going to be implemented in Visual Basic . NET based on Autodesk Inventor. Cases of helical and spur, external and internal gears are going to be studied.

The main aim of the thesis is the calculation of the cutting forces developed during the process in different cases respecting the geometry of the gear, the geometry of the cutting gear and the cutting conditions. In order to achieve high accuracy both the cutting tool and the kinematics of the process are going to be modelled. The user of the simulation model will be able to choose the data input for the desired tool and workpiece geometry as well as the cutting conditions. Afterwards, the trajectory of the cutting tooth, that participates in the creation of a gear gap will be positioned according to the complex kinematics of the process.

Finally, the dimensions of the undeformed chips are also going to be calculated, in order to estimate the components of the cutting forces. In order to verify the correctness of the model, the produced gear flanks are going to be compared to the theoretical ones, and the calculated cutting forces are going to be compared to the respective measured forces obtained from the literature.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Τετάρτη 22/09/2021

Ώρα:                       10:45

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:                              (Εξ αποστάσεως με σύνδεσμο τηλεδιάσκεψης)

Κτίριο:    https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012