Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Χριστίνας Ράπτη, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/09/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:                  Χριστίνα Ράπτη

Αριθμός Μητρώου:              2012010100

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Αποκατάσταση των κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση των μεθόδων λήψης αποφάσεων

Τίτλος στα Αγγλικά: Reconstruction of cultural heritage buildings using decision making methods

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Σταυρουλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος:                       Μουστάκης Βασίλης

Δεύτερο Μέλος:          Μπακατσάκη Μαρία

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η Διπλωματική Εργασία αφορά το ζήτημα της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης στην αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και διενεργείται μία ιστορική αναδρομή στους ορισμούς οι οποίοι έχουν δοθεί, τόσο σε διεθνές όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σημασία της βιωσιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα, όπως και στη θεωρία του αναγεννητικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που πρεσβεύει την ενεργό συμμετοχή των κτηρίων στη διαδικασία της αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια της βιωσιμότητας στην αποκατάσταση των κτηρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι παράμετροι που την επηρεάζουν, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επίτευξη αειφορίας των ιστορικών κτηρίων και πώς αντιμετωπίζονται αυτά. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το ερωτηματολόγιο που αποτελεί βασικό μέρος της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιστημονικές και επαγγελματικές ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και εξετάζει μέσα από την εμπειρία των συμμετεχόντων τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε βασικά ζητήματα που αφορούν την προστασία, συντήρηση και διαχείριση των ιστορικών κτηρίων. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου δείχνει τις προσεγγίσεις οι οποίες και επικρατούν σε πρακτικό επίπεδο αναφορικά με την αντιμετώπιση των ιστορικών μνημείων και συνδέεται με συγκεκριμένες πτυχές της βιωσιμότητας. Τέλος, στα συμπεράσματα δίνονται γενικές κατευθύνσεις ώστε στην πράξη οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στην αποκατάσταση των κτηρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος να οδηγούν πραγματικά σε βιώσιμα ιστορικά κτήρια, υπό το πρίσμα τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, διατηρώντας παράλληλα στο μέγιστο δυνατό τις αξίες που τα καθιέρωσαν στην κοινωνία.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

The Thesis concerns the issue of sustainable development in the restoration of historic buildings. The first chapter introduces the concept of sustainable development and provides a historical overview of the definitions that have been given, both internationally and in Greece. The second chapter refers to the importance of sustainability in the construction sector, as well as to the theory of regenerative architectural design that advocates the active participation of buildings in the process of upgrading the natural environment. The third chapter approaches the concept of sustainability in the restoration of buildings of cultural interest, the parameters that affect it and the problems that arise in achieving the sustainability of historic buildings and how they are addressed. The fourth chapter analyzes the questionnaire that is a key part of the research. The questionnaire is addressed to scientific and professional specialties active in the field of restoration of historic buildings and examines through the experience of the participants the decisions taken on key issues concerning the protection, maintenance and management of historic buildings. The analysis of the questionnaire shows the approaches that prevail on a practical level regarding the treatment of historical monuments and is linked to specific aspects of sustainability. Finally, the conclusions give general guidelines so that in practice the methods applied in the restoration of buildings of cultural interest really lead to sustainable historic buildings, in the economic, social and environmental sense, while also maintaining the maximum possible values that established them in the society.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             24/09/2021

Ώρα:                                      10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/94218616614?pwd=R0FMQldnZHRDL3FydG9OUHEwOFpFUT09

Meeting ID: 942 1861 6614
Password: 964844

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012