Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Βακάλη, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Βακάλης

Αριθμός Μητρώου: 2015010012

Τίτλος στα Ελληνικά: Προσομοιωμένη ανόπτηση στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με πολλαπλές επιστροφές στην αποθήκη.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Μαγδαληνή Μαρινάκη, μέλος ΕΔΙΠ

Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης, Καθηγητής

 

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία δύναται να επιλύσει ένα πρόβλημα

δρομολόγησης οχημάτων με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής

που θα ακολουθηθεί. Η βέλτιστη διαδρομή εξαρτάται από μεταβλητές

όπως ο χρόνος, η συνολική απόσταση και το κόστος. Το πρόβλημα

ανάγεται σε δρομολόγηση οχημάτων με πολλαπλές επιστροφές στην

αποθήκη το οποίο περιλαμβάνει ορισμένους περιορισμούς κατα την

μοντελοποίηση, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψην κατά την εύρεση της

βέλτιστης λύσης. Η αρχική λύση θα βρεθεί με τον αλγόριθμο των

εξοικονομήσεων των Clarke & Wright. Συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί μια

αρχική διαδρομή η οποία θα βρίσκεται εντός των περιορισμών χωρίς να

είναι βέλτιστη. Για την εύρεση της βέλτιστης λύσης θα ληφθεί η πρώτη

λύση και στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της

προσομοιωμένης ανόπτησης με σκοπό την βελτίωσή της. Η υλοποίηση

των αλγορίθμων θα γίνει μέσω της Matlab και στην συνέχεια τα

αποτελέσματα θα αναλυθούν. Η χρησιμότητα της εργασίας ανάγεται στην

ευκολία που προσδίδει σε μελλοντικές χρήσεις για την εύρεση της

καλύτερης διαδρομης ενός προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων σε

μικρό χρόνο και με μικρό υπολογιστικό κόστος.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/10/2022

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/97911429545?pwd=M2VhQ0dmZmZ4a1ZEK25hNm5oMk5mQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012