Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Κωνσταντίνου Σταμούλη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Σταμούλης

Αριθμός Μητρώου: 2016010081

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Λήψη Αποφάσεων Υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας

Τίτλος στα Αγγλικά: Management In Uncertainty

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Γιώργος Ατσαλάκης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας: Το να λαμβάνουμε αποφάσεις είναι απότοκο πολύπλοκης διαδικασίας, η οποία στοχεύει στη μελέτη και τη διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων κάθε εναλλακτικής περίπτωσης και προσπάθειας να συντεθούν και να συγκλίνουν όλες οι απαιτήσεις και οι προτιμήσεις όσων εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για να φτάσουν στο τέλος σε μία κοινά αποδεκτή και συμφέρουσα λύση.

Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ο ρόλος της ανάλυσης αποφάσεων έχει ιδιαίτερα σημασία όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται με αβεβαιότητα και κίνδυνο. Προκειμένου να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή απόφαση είναι αναγκαία η διασαφήνιση της σημασίας της αβεβαιότητας, όπως και η αληθινή προσέγγιση αλλά και η μείωση του κινδύνου.

Εδώ γίνεται προσπάθεια δομημένης παρουσίασης πολλών θεωριών, τεχνικών, μεθοδολογιών και κριτηρίων συστημάτων στήριξης που έχουν διαμορφωθεί για να υποστηριχθούν οι αποφάσεις υπό καθεστώτα αβεβαιότητας και ρίσκου, σε διάφορα φάσματα της ζωής.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/10/2022

Ώρα: 13:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Topic: TUC Zoom meeting invitation - Stamoulis Konstantinos's Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/96367236863?pwd=TjlyWm1RRHFqUXNMWHc4SGI2V3I5Zz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012