Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

04
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σαμαρά Ευαγγέλου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα04/05/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Τίτλος: Η μοντέρνα μεσοπολεμική εικονογραφία της
  ευρύτερης περιοχής  της  πλατείας  Βάθη.
Title:The modern interwar iconography in
wider area of Vathi square.
Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, 11.00π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Ρότσιος 
Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Κακάβας


Περίληψη

   Η Βάθη αποτελεί σημαντικό τμήμα του μεσοπολεμικού ιστού των Αθηνών, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό κτιρίων, τα οποία κατέχουν σημαντικό ρόλο στην εικονογραφία της. Kαταδεικνύουν το αστικό παρελθόν της περιοχής και το βαρυσήμαντο ρόλο της στην ελληνική πρωτεύουσα. Η εγκατάσταση των ανωτέρων οικονομικά στρωμάτων στις κεντρικές περιοχές προσέλκυσε και τα ευρύτερα μεσαία στρώματα, των οποίων οι κατοικίες αποτελούν ένα αξιόλογο απόθεμα παρά τις σημερινές αλλοιώσεις. 
   Η εργασία στοχεύει στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διερεύνηση του αρχιτεκτονικού αποτυπώματος του μεσοπολεμικού μοντερνισμού στην εικονογραφία της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Βάθη, ενώ  παράλληλα θα επιχειρηθεί η συγκρότηση ενός δικτύου μοντέρνων μεσοαστικών κατοικιών στην περιοχή. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν 27 μοντέρνες μεσοπολεμικές κατοικίες που εντοπίστηκαν στις οδούς: Φυλής, Μακεδονίας, Αβέρωφ-Σουρμελή, Μάγερ, Μαιζώνος, Καποδιστρίου, Σωκράτους και Σατωβριάνδου.
   Η έρευνα θα αποσαφηνίσει το βαθμό επιρροής των κατοικιών στις συνολικές όψεις των δρόμων και αν συνιστούν θύλακα στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα εξεταστούν τυχόν μορφολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Ο παλαιός λαϊκός χαρακτήρας της Βάθη δεν υφίσταται πλέον και η περιοχή ανάγεται σε συγκοινωνιακό κόμβο και είσοδο για την Αθήνα. Οι σημερινές συνθήκες που επικρατούν επηρεάζουν την περιοχή, αλλά μέσα από την ανάλυση θα προκύψει αν τα μοντέρνα μεσοπολεμικά κτίρια είναι ανθεκτικά σε αυτές.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012