Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

04
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Δούκα Ελένης κ.Μαριδάκη Μαρίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα04/05/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΚΑ


Τίτλος:«Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

Title:«NARRATIVE AS A MEANS OF THE ARCHITECTURAL SYNTHESIS OF A CAVE HOUSE»

Τετάρτη 4 Μαίου 2022, 14:00 μ.μ.
Τηλεδιασκεπτικά

Εξεταστική Επιτροπή
 Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας (επιβλέπων)
ΕπίκουροςΚαθηγητής Τέσσας Χρήστος
 Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Μελετώντας σε αρχικό στάδιο το δίπολο Αφήγησης-Αρχιτεκτονικής αλλά και την σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αυτών ανθρωπιστικών κλάδων σε θεωρητικό επίπεδο μεταβήκαμε στο επόμενο στάδιο το οποίο αφορά την σχεδιαστική εφαρμογή τους .
Καταπατώντας την σχεδιαστική μεθοδολογία που ακολουθείται ευρέως στον αρχιτεκτονικό κόσμο ξεκινήσαμε αρχικά κατανοώντας την ψυχοσύνθεση του πρωταγωνιστή της πλοκής μας και πώς αυτή επηρεάζεται ή επηρεάζει την μορφολογία αλλά και τους αρχιτεκτονικούς δείκτες που απαρτίζουν την κατοικία του. Οι αναμνήσεις, η καθημερινότητα αλλά και στιγμές που αποτέλεσαν καθοριστικές για την προσωπικότητά του συγγραφέα από την παιδική ηλικία μέχρι το υπόλοιπο της ζωής του αποτέλεσαν καθοριστικοί παράγοντες για την υλικότητα, τις διακοσμητικές λεπτομέρειες, τον φωτισμό, τις χωρικές ποιότητες, την τοποθεσία του κτιρίου αλλά και την διαμόρφωση του κάθε χώρου εσωτερικά αλλά και εξωτερικά της κατοικίας.
Σχεδιάστηκε, λοιπόν, μια κατοικία σε δύο στάδια τα οποία διαμορφώνονται με βάση την ζωή του πρωταγωνιστή. Στην Α’ φάση η κατοικία μας αφηγείται την ιστορία ενός μικρού παιδιού το οποίο διαμένει μαζί με τους γονείς του ενώ στην Β’ φάση, όντας πλέον ενήλικας συγγραφέας διαμένει μόνος του.  

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012