Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

31
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ηλιόπουλου Γεράσιμου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα31/05/2022 09:00 - 09:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μελέτη κατανομής και διαχωρισμός ορυκτών δημητρίου (Ce) και λανθανίου (La) από μεταμορφωμένα πετρώματα της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων της κεντρικής Κρήτης

Εξεταστική Επιτροπή:
Καθ. Ε. Μανούτσογλου, Σχολή ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων),
Καθ. Γ. Αναστασάκης,  ΜΜΜ Μετσόβιο
Επ. Καθ. Δ. Πεντάρη, Σχολή ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζεται και μελετάται η κατανομή ελαφρών σπανίων γαιών κυρίως δημητρίου (Ce) και λανθανίου (La) σε μεταμορφωμένα πετρώματα της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων της κεντρικής Κρήτης.

Στην εργασία αναφέρονται και αναλύονται τα ορυκτά των σπανίων γαιών αλλά και τα μέταλλα τους. Τα μέταλλα των σπανίων γαιών έχουν μεγάλη εμπορική αξία και χρησιμοποιούνται από την σύγχρονη βιομηχανία σε πληθώρα εφαρμογών όπως στην δημιουργία κραμάτων, σε καταλύτες, σε κεραμικά, στην φαρμακευτική βιομηχανία.

Στην εργασία αυτή οι σπάνιες γαίες που εξετάστηκαν, περιέχονται στον αλλανίτη, ένα ορυκτό της ομάδας του επιδότου. Ο αλλανίτης εντοπίζεται εντός των μετακλαστικών μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων. Ο αλλανίτης απαντάται γενικότερα σε πληθώρα γεωλογικών περιβαλλόντων σε πολλά μέρη της Ελλάδος, κυρίως ως επουσιώδες ορυκτό.

Από την συλλογή τους εργαστηρίου Γεωλογίας της Σχολής Μηχανικών Πόρων διατέθηκε και επεξεργάστηκε σχιστολιθικό δείγμα και συγκεκριμένα ασβεστοσχιστόλιθος. Στο αρχικό δείγμα πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση κατά την οποία δεν εντοπίστηκε αλλανίτης. Έπειτα από θραύση ακολούθησε κοσκίνιση του δείγματος και συγκεκριμένα στο κοκκομετρικό κλάσμα (-0,150mm+0,075mm).

Στην συνέχεια στο προϊόν αυτού του κοκομετρικού κλάσματος έγιναν πέντε δοκιμές εμπλουτισμού με την μέθοδο της επίπλευσης. Οι σπάνιες γαίες κατανεμήθηκαν κατά κύριο λόγο σε προϊόν επίπλευσης της πρώτη δοκιμής. Τέλος, από την επεξεργασία των δεδομένων εξήχθη το συμπέρασμα ότι η επίπλευση δεν κρίθηκε ως αποτελεσματική μέθοδος εμπλουτισμού του ορυκτού αλλανίτη που φέρει τις σπάνιες γαίες La και Ce παρότι πέτυχε έως έναν βαθμό σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012