Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

31
Ιαν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ζαφειρίδου Μαρίνας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα31/01/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ζαφειρίδου Μαρίνα

Αριθμός Μητρώου: 2014010208

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μοντελοποίηση του κύκλου ζωής προϊόντων με βάση την πολυκριτήρια ανάλυση

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ματσατσίνης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στέλιος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η μελέτη της πορείας ενός προϊόντος σε όλη τη διάρκεια ζωής του, των παραγόντων που την επηρεάζουν και η επιλογή των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν σε κάθε φάση του, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο του μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη μεθοδολογιών βασισμένων στην πολυκριτήρια ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών καθώς και του κατάλληλου λογισμικού για την παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης ‘αγοράς’, θα ενίσχυαν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ.

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι, η παρακολούθηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και των παραμέτρων που την επηρεάζουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του κύκλου ζωής προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα βασίζεται στην ανάλυση συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσω πολυκριτήριων μεθοδολογιών και την δημιουργία κατάλληλων τμημάτων της αγοράς. Τα διάφορα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη προϊόντος, θα μελετώνται σε σχέση με των αντίστοιχων ανταγωνιστικών προϊόντων, σε διάφορες χρονικές στιγμές του κύκλου ζωής του. Με βάση αυτά, θα μοντελοποιηθεί ο μηχανισμός εξέλιξης του κύκλου ζωής προϊόντων με βάση την πολυκριτήρια ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτών έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή διαφόρων σεναρίων ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών και η λήψη των σχετικών αποφάσεων.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 31/1/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/96107091956?pwd=L0hUSXpZcDEwOUt2MFJkckhQUjI0Zz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012