Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Στυλιανού Χατζάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Στυλιανός Χατζάκης

Αριθμός Μητρώου: 2017010090

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Εφαρμογή πολυκριτήριων μεθόδων λήψης αποφάσεων στον χρονικό προγραμματισμό εργασιών

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος: Κώστας Τσαγκαράκης

Δεύτερο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στον προγραμματισμό έργων βασικός κίνδυνος είναι να αποτύχει ένα έργο να τηρήσει τις προγραμματισμένες προθεσμίες ολοκλήρωσης λόγω καθυστερήσεων σε μεμονωμένες εργασίες. Ως εκ τούτου, ορισμένα κρίσιμα σημεία μπορεί να είναι υποψηφία για την διαχείριση του κινδύνου και την αποφυγή καθυστερήσεων, όπως για παράδειγμα η κατανομή πρόσθετων πόρων σε μια εργασία, το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμός. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον εντοπισμό κρίσιμων εργασιών είναι η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM). Η συγκεκριμένη εργασία προσφέρει μια συμπληρωματική, στοχαστική προσέγγιση στη CPM, η οποία κατατάσσει τις εργασίες ανάλογα με την επίδραση τους στην κατανομή του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, όταν καθυστερούν οι κατανομές του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών. Η νέα υβριδική προσέγγιση βασίζεται στη χρήση μιας προσομοίωσης Monte Carlo και την εφαρμογή πολυκριτήριων μεθόδων όπως η ELECTRE III και η PROMETHEE. Η προσομοίωση Monte Carlo επιτρέπει την προσέγγιση της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής της συνολικής διάρκειας του έργου, ενώ οι πολυκριτήριες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση και την ταξινόμηση των εργασιών. Η προτεινόμενη προσέγγιση εντοπίζει ορισμένες εργασίες ως κρίσιμες, οι οποίες μπορεί να μην βρίσκονται πάντα στην κρίσιμη διαδρομή όπως προσδιορίζεται από τη CPM.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 6/2/2023

Ώρα: 11.00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Εξ αποστάσεως παρουσίαση μέσω Zoom Κτίριο: https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012