Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καραβά Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/03/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Δυναμική μοντελοποίηση και έλεγχος ενός συστήματος παραγωγής Η2 με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ηλεκτρόλυσης Η2Ο

 

Τίτλος στα Αγγλικά: Dynamic modelling and control of a H2 production system through Renewable Energy Sources and water electrolysis

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιψάκης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής ΜΠΔ

Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπύρος, Καθηγητής ΜΠΔ

Δεύτερο Μέλος: Κονσολάκης Μιχάλης, Καθηγητής ΜΠΔ

 

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μοντελοποίηση της διεργασίας ηλεκτρόλυσης Η2Ο, καθώς και η εφαρμογή κατάλληλου συστήματος ελέγχου με στόχο την παραγωγή Η2. Το εν λόγω σύστημα, αξιοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), έτσι ώστε να διατηρεί μία συνεχή ή μεταβαλλόμενη λειτουργία για το σύστημα ηλεκτρόλυσης. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα διπλωματική διαρθώνεται σε επιμέρους στάδια μελέτης. Ειδικότερα:

Στο πρώτο στάδιο της μελέτης θα παρουσιαστει μία σύντομη περιγραφή στα προβλήματα των αερίων του θερμοκηπίου και των ενεργειακών αποθεμάτων σήμερα. Επιπλέον θα γίνουν αναφορές στην χρησιμότητα του Η2 αλλα και στην σχέση του με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. ηλιακή, αιολική).

Στο δεύτερο στάδιο της μελέτης θα πραγματοποιηθεί μία ανασκόπηση στην ηλεκτρόλυση Η2Ο καθώς διατίθενται διάφορες επιλογές που τις συνοδεύουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι παράμετροι λειτουργίας, τα είδη ηλεκτρολυτών, οι αποδόσεις καθώς και η τρέχουσα αγορά.

Στο τρίτο και τέταρτο στάδιο της μελέτης θα αναπτυχθεί το μαθηματικό (δυναμικό) μοντέλοπου θα περιγράφει την λειτουργία της διάσπασης Η2Ο προς παραγωγή Η2 με χρήση ΑΠΕ. Επιπλέον θα εφαρμοστεί καθορισμένο Σύστημα ελέγχου που θα ελέγχει αποδοτικά την παραγωγή Η2. Το σύστημα ελέγχου θα ακολουθεί ρεαλιστικά σενάρια λειτουργίας με σκοπό την μελέτη του για μελλοντικές ανάγκες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τετάρτη 1/03/2023

Ώρα: 13.00 μ.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: - (Εξ αποστάσεως με σύνδεσμο τηλεδιάσκεψης)

https://tuc-gr.zoom.us/j/91520877586?pwd=d3I2QjIraWN2UDVkNkN4aElFd0puQT09

Meeting ID: 915 2087 7586

Password: 588109

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012