Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

04
Απρ

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής-Καστανάκη Ελένη-Σχολή ΧΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής  
Τοποθεσία
Ώρα04/04/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Υποψήφιου ΔΙδάκτορα: Ελένη Καστανάκη

Α.Μ.: 2019057514.

Ημερομηνία Παρουσίασης:4-4-2023.

Ώρα:11.00..

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/99719493140?pwd=N0tEKzRETXpkdnR0ZitIeDhoZmlndz09

Θέμα Δ.Δ «Ανάκτηση πολύτιμων υλικών από ηλεκτρονικά απόβλητα»

Title PhD «Recovery of valuable materials from electronic waste»

Επιβλέπων: Απόστολος Γιαννής, Επικ. Καθηγητής

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Απόστολος Γιαννής, Επικ. Καθηγητής

2 Ν. Ξεκουκουλωτάκης, Επίκ. Καθηγητής

3 Π. Παναγιωτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

4 Δημήτριος Κομίλης, Καθηγητής

5 Στέλιος Ροζάκης, Καθηγητής

6 Chao He,  Αναπλ.  Καθηγητής

7 Gintaras Denafas, Καθηγητής

Περίληψη:

Λόγω της μεγάλης αύξησης του όγκου των ηλεκτρονικών αποβλήτων, η εκτίμηση των μελλοντικών ποσοτήτων αυτών των αποβλήτων καθώς και των βασικών μετάλλων που περιέχονται σε αυτά είναι πρωταρχικής σημασίας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους παραγωγούς και τους κατασκευαστές, ώστε να προωθηθούν δράσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση σε πρώτες ύλες, η ανακύκλωση των απορριπτόμενων συσκευών μπορεί να εξασφαλίσει τον δρόμο προς τη βιωσιμότητα. Για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της αστικής εξόρυξης, πρέπει να απαντηθούν τρία ερωτήματα: Ποιες ποσότητες βασικών μετάλλων θα είναι δυνητικά διαθέσιμες σε απορριπτόμενες συσκευές στο μέλλον; Ποια θα είναι τα οικονομικά έσοδα από την ανακύκλωση και για ποια μέταλλα είναι οικονομικά βιώσιμη η διαδικασία; Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης των διαφόρων βασικών μετάλλων; Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην εκτίμηση των μελλοντικών ποσοτήτων 4 κατηγοριών ηλεκτρονικών αποβλήτων: φορητών υπολογιστών και κινητών τηλέφωνων λόγω της ταχέως αυξανόμενης ροής αυτών των αποβλήτων, μπαταριών ιόντων λιθίου από ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και φωτοβολταϊκών απόβλητων τα οποία είναι μελλοντικά ηλεκτρονικά απόβλητα. Τέλος, από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες ηλεκτρονικών αποβλήτων επιλέχθηκαν τα φωτοβολταϊκά απόβλητα για την πειραματική ανάκτηση του Ag, που αν και βρίσκεται σε πολύ μικρές ποσότητες, θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά έσοδα.

Αρχικά πραγματοποιείται μια λεπτομερή εκτίμηση των μελλοντικών ποσοτήτων αποβλήτων λάπτοπ/τάμπλετ στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους και διευκρινίζοντας την επίδρασή τους στις εκτιμώμενες ποσότητες των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Εκτιμάται η περιεκτικότητα σε πολύτιμα (PMs) και κρίσιμα μέταλλα (CRMs) σε αυτά τα ηλεκτρονικά απόβλητα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάκτησης πολύτιμων και κρίσιμων μετάλλων.

Επιπλέον, υπολογίζονται οι ποσότητες των απορριμμάτων κινητών τηλεφώνων και των ενσωματωμένων βασικών μετάλλων τους (PMs και CRMs) στην Ελλάδα μέχρι το 2035 (2010-2035), διαχωρίζοντας τα τηλέφωνα σε παλαιού τύπου (feature phones) και smartphones. Υπολογίζονται οι ποσότητες κρίσιμων και πολύτιμων πρώτων υλών σε απόβλητα smart και feature phones στην Ελλάδα μέχρι το 2035, και συμπεραίνεται ότι η αποτελεσματική ανακύκλωση των απόβλητων τηλεφώνων (1995-2020) μπορεί να καλύψει τη ζήτηση βασικών μετάλλων για νέα smartphones στην Ελλάδα για περισσότερο από μια δεκαετία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μια νέα κατηγορία ηλεκτρονικών αποβλήτων αναδύεται, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (LIBs). Υπολογίστηκαν οι μελλοντικές ποσότητες αποβλήτων μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στις χώρες της ΕΕ-27. Οι LIB απαιτούν σωστή διαχείριση μέσω επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας. Αυτά περιλαμβάνουν την ανακατασκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των LIBs για παράταση της διάρκειας ζωής τους προτού ανακτηθούν πολύτιμα υλικά. Η ανάλυση ροής υλικού με συνάρτηση κατανομής Weibull 3 παραμέτρων χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση όλων των ροών απορριμμάτων LIBs και των ενσωματωμένων υλικών τους. Υπολογίζονται οι διαθέσιμες μπαταρίες λιθίου για ανακατασκευή (για χρήση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και για επαναχρησιμοποίηση (σε άλλες εφαρμογές). Τα μέταλλα Li, Co, Ni και Cu που μπορούν να ανακτηθούν από τα απόβλητα LIBs υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγίας της ΕΕ 2020 για τις μπαταρίες και τις αποδόσεις ανακύκλωσης των μετάλλων.

Επιπλέον, υπολογίζονται οι μελλοντικές ποσότητες φωτοβολταϊκών (ΦΒ) αποβλήτων στις χώρες της ΕΕ-27 λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχει θέσει κάθε χώρα στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας Κλίματος για την εγκατάσταση ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η διατριβή απαντά στα ερωτήματα «πότε θα δημιουργηθούν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων ΦΒ πάνελ στις χώρες της ΕΕ και ποια θα είναι η σύνθεσή τους;» Επίσης, εκτιμάται ένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη μιας οικονομικά βιώσιμης βιομηχανίας ανακύκλωσης για τα απόβλητα ΦΒ πάνελ στην ΕΕ με βάση τα ετήσια απόβλητα ΦΒ που παράγονται σε κάθε χώρα.

Τέλος, πραγματοποιούνται πειράματα στην ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πάνελ με έμφαση στην ανάκτηση Ag. Στο παρελθόν, η έρευνα για την ανακύκλωση απορριμμάτων πάνελ είχε επικεντρωθεί στην ανάκτηση Si, γυαλιού και Al, αλλά πιο πρόσφατες μελέτες στοχεύουν επίσης στην ανάκτηση Ag, λόγω της υψηλής αξίας του. Η παρούσα διατριβή διερευνά την εκχύλιση Ag και Al από απόβλητα μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών (PV) πάνελ πυριτίου, εστιάζοντας τόσο σε κυψέλες όσο και σε ημιαγωγούς, με υδροθερμική επεξεργασία χρησιμοποιώντας ήπια διαλύματα HNO3. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρόνος επεξεργασίας ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας, ακολουθούμενος από την κανονικότητα του HNO3 και την αναλογία S/L, ενώ η θερμοκρασία διεργασίας (100-140 oC) δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η εκχύλιση του Al ήταν ικανοποιητική υπό τις υδροθερμικές συνθήκες. Υπό τις βέλτιστες υδροθερμικές συνθήκες, το Ag μπορεί να εκχυλιστεί αποτελεσματικά (100%).

Abstract:

As the e-waste generation increases continuously, the estimation of future quantities and the key metals contained in them is of primary importance to policy makers, producers and manufacturers, so as to promote actions and legislations related to their sustainable management. In order to cope with the increasing demand for supply resources, the recycling of discarded devices can ensure the way to sustainability. To assess the feasibility of urban mining, three questions must be answered: What quantities of key metals will potentially be available in discarded devices in the future? What will the economic revenue of recycling be and for which metals is the process financially viable? How can we improve the recycling efficiency of the various key metals? This thesis focuses on estimating future quantities of 4 e-waste categories: laptops and mobile phones due to their rapid-increasing waste stream, lithium-ion batteries from electric vehicles, and photovoltaic waste as emerging e-waste. Among the four e-waste categories, PV waste is also chosen to experimentally recover Ag, which can offer significant economic revenue.

This thesis accomplishes a detailed estimation of future End-of-Life (EoL) tablet/laptops amounts in Greece by considering various parameters and clarifying their effect on the estimated e-waste amounts. The content of precious metals (PMs) and critical raw materials (CRMs) in these obsolete e-wastes both for average and dynamic changing parameters is estimated, which revealed the great potential recovery of PMs and CRMs.

Moreover, the waste mobile phone generation and their embedded key metals (CRMs and PMs) in Greece until 2035 (2010-2035), differentiating between feature phones and smartphones are estimated. The quantities of precious and critical raw materials in obsolete smart and feature phones in Greece until 2035 are calculated and it is revealed that effective recycling of obsolete phones (1995-2020) can cover the demand for key metals for new smartphones in Greece for more than a decade.

Considering the rapid promotion of electric vehicles (EV) in the European Union (EU), a new e-waste category is emerging, the lithium-ion batteries (LIBs). The generation of future electric vehicles (EV) battery waste in the EU-27 countries is estimated. LIBs require proper management through circular economy business models. These include Remanufacturing, Reuse and Recycling of LIBs to extend their life before valuable materials are recovered. Material and substance flow analysis with a 3-parameter Weibull distribution function are employed to quantify all battery waste flows and their embedded materials. The available LIBs for remanufacturing and the capacity of Second Life LIBs are calculated. The recovered metals Li, Co, Ni and Cu in the waste LIB are calculated considering the recycling efficiencies of the 2020 EU Battery Directive.

Furthermore, the estimation of future photovoltaic (PV) waste amounts in EU-27 countries considering the targets set by each country in the national energy and climate plans (NECP) for the implementation of solar photovoltaic systems is accomplished. The thesis addresses the questions “when will large amounts of panel waste be generated in the EU countries and what will their composition be?” Also, a timescale for starting an economically viable recycling industry for PV panel waste in EU based on the annual PV waste generated in each country is estimated.

Finally, a novel hydrothermal technique for the recycling of c-Si PV waste panels with a focus on Ag recovery is developed. In the past, research on panel waste recycling has focused on Si, glass and Al recovery, but more recent studies also aim at Ag leaching and recovery, due to the high value of Ag. This thesis investigates Ag and Al leaching from waste monocrystalline and polycrystalline silicon photovoltaic (PV) panels, focusing on both cells and ribbons, by hydrothermal process using mild HNO3 solutions. Under the range of tested parameters, treatment time was the most important factor, followed by HNO3 normality and S/L ratio, while process temperature (100-140 oC) was not statistically significant. Al leaching was satisfactory under the hydrothermal conditions. Under the optimal hydrothermal conditions Ag can be efficiently leached (100%).

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012