Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

05
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κανταρτζή Αγγελικής κ.Χρηστίδου Αριάδνης-Αδελαϊς - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα05/04/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Κανταρτζή Αγγελική και Χρηστίδου Αριάδνη - Αδελαΐς 

Τίτλος: Η νοσταλγία του Παρισιού που χάνεται: Από τον αντιμοντερνισμό του Tati στη φανταστική 
Μονμάρτρη του Jeunet

Title: The nostalgia of Paris that is being lost: From Tati’s antimodernism to Jeunet’s fantastic Montmartre

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, 12.00 μ.μ.
Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή
    
Επίκουρος Καθηγητής: Ρότσιος Δημήτριος. (επιβλέπων)    
Αναπληρωτής Καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος.     
Επίκουρος Καθηγητής: Τέσσας Χρήστος


Περίληψη

Ήδη από τη δεκαετία του '50, μεγάλα οικοδομικά έργα, υπερδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλάζουν ραγδαία την εικόνα του Παρισιού που είχε παγιωθεί σε σημαντικό βαθμό από τα μεγάλα πολεοδομικά έργα του Βαρώνου Haussmann. Οι επεμβάσεις αυτές αποτέλεσαν το πρωταρχικό  αρχιτεκτονικό πρόγραμμα που άλλαξε ριζικά την εικόνα του μεσαιωνικού Παρισιού σε μία σύγχρονη πόλη. Η ερευνητική αυτή αποσκοπεί στην ανάλυση του φαινομένου της  νοσταλγίας και συγκεκριμένα αυτής του Παρισιού που χάνεται, μέσα από αρχέτυπες, φιλμικές περιπτώσεις. Το φαινόμενο αυτό που εντείνεται μέσω του κινηματογράφου, προκαλεί μία ιδεολογική σύγχυση γύρω από τις έννοιες της ταυτότητας του τόπου και της αυθεντικότητας τις οποίες θα κληθούμε να εξετάσουμε.

Abstract 


Already from the 1950’s, large building projects, superstructures and industrial facilities, are rapidly changing the image of Paris, that had been consolidated to a significant extent by the great urban planning intervetions of Baron Haussmann. These interventions were the primary architectural program that radically changed the image of medieval Paris inτο a modern city. This research aims to analyze the phenomenon of nostalgia, specifically that of Paris that is being lost, through archetypal, filmic cases. This phenomenon, which is intensified through cinema, causes an ideological confusion around the concepts of a place’s identity and authenticity that we will be called to examine. 
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012