Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας, κ. Γεωργής Πολυκράτης - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα01/07/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

με Θέμα:

Επιτάχυνση του Αλγορίθμου Κρυπτογράφησης Adiantum σε Ενσωματωμένους Επεξεργαστές Γραφικών
Acceleration of the Adiantum Algorithm on Embedded GPUs

Εξεταστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης (επιβλέπων)
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας
Αν. Καθηγητής Βασίλης Σαμολαδάς
 

Περίληψη
Την εποχή της πληροφορίας η ανάγκη για ασφάλεια συστημάτων γίνεται όλο και πιο προφανής. Η κρυπτογραφία είναι ένα ισχυρό εργαλείο που παρέχει την απαραίτητη ιδιωτικότητα σε ευαίσθητες πληροφορίες. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι κρυπτογραφίας, ο καθένας με τις δικές του ιδιότητες κια αδυναμίες, και ανταγωνίζονται με πολλυπληθείς απειλές και φυσικά, το χρόνο. Ο Adiantum είναι μιάdeveloper kit ελαφρυά εναλλακτική, προσφέροντας, για την ώρα, και ταχύτητα και ασφάλεια. Η πτυχιακή αυτή στοχεύει την επιτάχυνση του αλγορίθμου για μεγάλα κείμενα χρησιμοποιώντας το παραλληλισμό που προσφέρει μια σύγχρονη GPU. Αποτελείται από λεπτομερή ανάλυση κατανομής του αλγορίθμου, η οποία ακολουθείται από την εκτέλεση του πιό χρονοβόρου κομματιού της, του XChacha, στο  Jetson Xavier NX. Τα αποτελέσματα φτάνουν επιτάχυνση x6 στον  Adiantum_Xchacha20, x4 στον  Adiantum_Xchacha12 και x3 στον  Adiantum_Xchacha8 με  x4.5, x3.5 and x2.5 μείωση κατανάλωσης ενέργειας στις 3 μορφές του αλγορίθμου αντίστοιχα. Τσ αποτελέσματα αυτά, οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι, χρησιμοποιώντας την GPU είναι εφικτό να αναβαθμίσεις την ασφάλεια του Adiantum, χρησιμοποιώντας τον Chacha20, χωρίς συμβιβασμούς στην ταχύτητα ή την κατανάλωση ενέργειας.

Abstract
In the age of information the need for security becomes more and more obvious. Cryptography is a powerful tool providing the necessary confidentiality on sensitive data. There are many cryptography algorithms, each with its own strengths and weaknesses that constantly compete against numerous threats and of course, time. Adiantum is a lightweight alternative providing, for the time being, both speed and security. This thesis focuses on speeding up of this algorithm on large plaintexts using the parallelism offered by a modern GPU. It consists of the detailed profiling and analysis of the algorithm followed by the implementation of its slowest component, XChacha Stream cipher, on Jetson Xavier NX developer kit. Results suggest a x6 speedup on Adiantum_XChacha20, x4 on Adiantum_XChacha12 and x3 Adiantum_XChacha8 with a x4.5, x3.5 and x2.5 energy reduction on the three versions respectively. These results lead to the conclusion that, using the GPU, it is possible to upgrade security by using Chacha20 without compromising neither, speed or energy consumption

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012