Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Διαμαντοπούλου Αναστασίας κ.Κουσουροπλη Σπυριδούλας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΣΟΡΟΠΛΗ

Τίτλος:Μνημεία: συλλογικη μνήμη και ψυχολογία του χώρου
Title:Monuments: Collective memory and psychology of space

Πέμπτη  7 Ιουλίου 2022, 9.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής Ασλανίδης Κλήμης
Επίκουρη καθηγήτρια  Γεροπάντα Βασιλική


Περίληψη
Η αρχιτεκτονική έχει την ικανότητα να επηρεάζει τον άνθρωπο και την ψυχολογία του, μέσω του χώρου που δημιουργεί, σε συνδυασμό με άλλα μέσα που χρησιμοποιεί ωςεργαλεία. Ένα από αυτά, είναι η μνήμη, όπου χρησιμοποιείται ως «άγκυρα» σε έναν χώρο προκειμένου να δημιουργήσει συγκεκριμένα συναισθήματα και κατ’επέκτασιν να επηρεάσει το άτομο που βιώνει τον χώρο. Η παρούσα εργασία, έχει ως αντικείμενο την μνήμη, και πως αυτή μέσω των μνημείων, καταφέρνει να επιδράσει στην ψυχολογία του χώρου. Σκοπός είναι η μελέτη διαφόρων ειδών μνημείων, υπό το πρίσμα των ανθρώπων που τα επισκέπτονται. Αναλυτικότερα,μέσω της έρευνας αυτής, θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις κατηγορίες των μνημείων, και ποια από αυτές καταφέρνει καλύτερα να επιτελέσει τον σκοπό της, δηλαδή να ανακαλέσει την συλλογική μνήμη και να προκαλέσει όλη τη συγκινησιακή εμπειρία που οφείλει. Το συμπέρασμα θα προκύψει έπειτα από την ανάλυση των μνημείων μέσω ενός μηχανισμού αξιολόγησης με άξονα την μνήμη και την σύγκριση μεταξύ αυτών ανά κατηγορία, προκειμένου τοαποτέλεσμα της έρευνας να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012