Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαντζουνέα Ελευθερίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ

Τίτλος:Η Συγκρότηση του Δημοσίου Χώρου υπό το Καθεστώς Κοινωνικού Ελέγχου. 
Title:Το παράδειγμα του Συστήματος Κοινωνικής Αξιοπιστίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Πέμπτη  7 Ιουλίου 2022, 16:00

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής  Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα


Περίληψη

Ξεκινώντας από τη σκιαγράφηση των πολιτικών πτυχών που έχει ο δημόσιος χώρος, μέσα από έργα σημαντικών στοχαστών του 20ου και 21ου αιώνα, περνάμε στους κινδύνους που υπάρχουν για αυτές τις πολιτικές διεργασίες στον σύγχρονο ρευστό κόσμο. Συγκεκριμένα, διερευνούμε την επιρροή που μπορεί να έχει ένας διευρυμένος κοινωνικός έλεγχος πάνω σε πολιτικές διεργασίες συνδεδεμένες με τον δημόσιο χώρο. Μέσα από τα θεωρικά εργαλεία του Michel Foucault περί της πειθαρχίας και του πανοπτισμού, θα αναλύσουμε το Σύστημα Κοινωνικής Αξιοπιστίας στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Θα δείξουμε πώς τα αναλυτικά εργαλεία που περιγράφουν μια «κλειστή» Πανοπτική μηχανή, παρότι ταιριαστά, επιδέχονται «διορθώσεις» και συμπληρώσεις όταν μιλάμε για ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου χωρίς τοίχους, χωρίς φυσικούς πύργους επιτήρησης και χωρίς καθορισμένες θέσεις για τους επιτηρούμενους. Για να μπορέσουμε τελικά να προσδιορίσουμε με ποιον τρόπο γίνεται ο κοινωνικός έλεγχος και ποιους κινδύνους εμπεριέχει για έναν πολιτικό δημόσιο χώρο στο σήμερα.   

Abstract 

We begin by outlining the political aspects of public space, through the work of important thinkers of the 20th and 21th century. Afterwards, we pass on to the decline and change of these political aspects in the contemporary, liquid world. In particular, we study how a wide social control doctrine affects this kind of political processes that are connected to the public space. We will analyze the Social Credit System of the People’s Republic of China through the theoretical tools of Michel Foucault related to discipline and the panopticon. At a first glance, the analytical tools that describe a “closed” panopticon device seem to help us understand the Social Credit System, but these tools are not a perfect fit for this contemporary social control system that does not rely on walls, central observation towers or specified positions for its inhabitants. Thus, we search for a “refreshment” of these tools, in order to understand how contemporary social control is being conducted and its effect on the political processes in public spaces nowadays.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012