Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαρτσάκη Μαρίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/07/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Τίτλος:Το νερό στην Αρχιτεκτονική σύνθεση
Title:Water in architectural composition

Παρασκευή  8 Ιουλίου 2022 16.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ (επιβλέπων)
Καθηγητής Ονομα Παρθένιος Παναγιώτης
Επίκουρος  Καθηγητής Κακάβας Σπυρίδων


Περίληψη

Το νερό αποτελώντας πηγή ζωής και αναπόσπαστο φυσικό στοιχείο της γης, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει την ανθρώπινη εξέλιξη και ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Η παρακάτω μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τον ρόλο του νερού.
Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάδειξη τρόπων, με τους οποίους οι άνθρωποι αξιοποιούν το φυσικό αυτό στοιχείο στην αρχιτεκτονική σύνθεση, με έμφαση το πεδίο των τουριστικών καταλυμάτων, που αποσκοπούν στην χαλάρωση και ηρεμία του ανθρώπου, πλησιάζοντάς τον κοντά στην φύση.
Αναλυτικότερα σκοπός είναι η αποτύπωση τεχνικών εφαρμογής του υδάτινου στοιχείου στην αρχιτεκτονική μέσω καινοτόμων προτάσεων, με βασικά κριτήρια την σημασιολογία του νερού, την βιοκλιματική και φαινομενολογική του ιδιότητα καθώς και την τεχνολογία και εφαρμογή.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012