Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

15
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Nικόλα Δανιήλ , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα15/07/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Nικόλας Δανιήλ 

Αριθμός Μητρώου: 2014010037 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: H παράμετρος της διεθνοποίησης στο ζήτημα της διοίκησης ανθρωπίνου    δυναμικού  

Τίτλος στα Αγγλικά:       The parameter of internationalization in human resource management 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής  

Πρώτο Μέλος:  Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής 

Δεύτερο Μέλος:   Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ  

 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Η διαδικασία διεθνοποίησης ενός οργανισμού η μιας επιχείρησης 

αναπόδραστα συσχετίζεται και με το ζήτημα της συνακόλουθης επέκτασης της σε ένα 

φάσμα ξένων αγορών. Η συγκεκριμένη επεκτατική διαδικασία θα επιφέρει στην 

επιχείρηση και ένα πλέγμα δραστικών αλλαγών αναφορικά με τον τρόπο άσκησης 

των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών από μέρους της επιχείρησης. Το θέμα 

λοιπόν της παρούσας εργασίας άπτεται της διερεύνησης της επίδρασης της 

παραμέτρου της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων στις οποίες προβαίνει μια 

επιχείρηση με το ζήτημα του τρόπου λειτουργίας και διοίκησης του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : 

The internationalization process of an organization or a business is inescapably related to the issue of its continued expansion into a range of foreign markets. The specific expansive process will bring to the enterprise a network of drastic changes in relation to the way the basic business functions are carried out by enterprise .The subject of the present work concerns the investigation of the effect of the parameter of internationalization of the activities in which a business is carried out with the question of the mode of operation and management of the human resources department of the business. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  Παρασκευή 15/7/2022  

Ώρα: 10:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: 

https://tuc-gr.zoom.us/j/94739606729?pwd=a1VvT2lvMWs1WXhmUXUzMGs5SmxRdz09 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012