Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

20
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής-Παλιούρας Ξενοφών-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2022 14:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: Παλιούρας Ξενοφών

Α.Μ.: 220343683786

Ημερομηνία Παρουσίασης: 20/07/2022

Ώρα: 14:00

Zoom link: https://tuc-gr.zoom.us/j/87189374050?pwd=LytpSFVoaHNuaGVsVUZkemJTdENkQT09

Meeting ID: 871 8937 4050

Password: 788241

Θέμα ΔΜΣ «Συγκριτική Τεχνο-οικονομική Μελέτη Μονάδας Αντιδραστήρα Κινούμενης Κλίνης & Συστήματος Τεχνητού Υγροβιότοπου για την επεξεργασία αστικών λυμάτων: εφαρμογή στον οικισμό Μαραθίου Χανίων»

Title MSc «Comparative techno-economic study of a Moving Bed Bio-Reactor and a Constructed Wetland for municipal wastewater treatment: case study in Marathi, Chania»

Επιβλέπων: Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1: Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής

2: Νικόλαος Παρανυχιανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3: Πέτρος Γκίκας, Καθηγητής

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια συγκριτική τεχνο-οικονομική μελέτη Μονάδας Αντιδραστήρα Κινούμενης Κλίνης & Συστήματος Τεχνητού Υγροβιότοπου για την επεξεργασία αστικών λυμάτων με εφαρμογή στον οικισμό Μαραθίου Χανίων. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στην διαδικασία συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, ενώ παρατίθεται και το θεσμικό πλαίσιο σχετικά την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο στόχος και η σκοπιμότητα υλοποίησης της παρούσας μελέτης και αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Έπειτα, για κάθε μία από τις δύο προτάσεις, όπου η μία είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας με τεχνολογία MBBR ενώ η άλλη είναι τεχνολογία των τεχνητών υγροβιότοπων, γίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (έργων πολιτικού μηχανικού & ηλεκτρομηχανολογικών έργων), παρουσιάζονται σχέδια, προμετρήσεις, προϋπολογισμός κατασκευής και κοστολόγηση της λειτουργίας συντήρησης σε βάθος 10ετίας. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κάθε τεχνολογικής πρότασης τόσο στο στάδιο της κατασκευής, όσο και στο στάδιο της λειτουργίας. Τέλος, ακολουθεί μία συγκριτική συγκεντρωτική ανάλυση των δύο εναλλακτικών τεχνολογιών για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Μαραθίου, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κατασκευαστικές, λειτουργικές, αλλά και περιβαλλοντικές  απαιτήσεις σε βάθος 10ετίας, και προτείνεται η βέλτιστη λύση.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012