Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

22
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Κυρίου Παναγιώτη -Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/07/2022 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                             Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.  Κυρίου  Παναγιώτη

 

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:          Λιτή παραγωγή και μέθοδος Six Sigma στις κατασκευαστικές τεχνολογίες

Τίτλος στα Αγγλικά:             Lean and Six Sigma in manufacturing technologies

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:               Αντωνιάδης Α,, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:           Μπιλάλης Ν., Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:        Κουλουριδάκης Π., μέλος ΕΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:   

  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τη συνεισφορά της κατασκευαστικής λιτότητας και του Six Sigma στην ανάπτυξη των κατασκευαστικών τεχνολογιών. Ειδικότερα, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις απαρχές κάθε μεθόδου, την έρευνα και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε έως την τελική ενσωμάτωση από τη βιομηχανία και έπειτα, τα συνολικά οφέλη που αποκομίζει η βιομηχανία από την υλοποίηση της λιτότητας και του Six Sigma.

Με κεντρικό θεματικό άξονα την υλοποίηση της μεθόδου από την Toyota (Toyota Production System), διεξάγεται μια ολόπλευρη μελέτη και τέλος, αναφέρονται οι σύγχρονες τάσεις, οι ανάγκες των τωρινών βιομηχανιών και η εφαρμογή των επιμέρους μεθόδων στα πλαίσια της Βιομηχανικής Επανάστασης 4.0 (Industry 4.0).

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά 

 This diploma thesis illustrates the systematic role played by Lean and Six Sigma continuous improvement systems in manufacturing technologies. A systematic literature review was conducted to identify and explore the many benefits offered by the implementation of the two methods in the manufacturing sector and also note motivation factors, limitations and impeding factors. Revolved around the Toyota Production System and how they managed to formulate and implement lean, as we know it, this thesis also discusses modern trends and modern needs of manufacturers in the age of Industry 4.0.

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:           22/07/202

Ώρα:                                     12:30

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:       https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012