Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

25
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Μιλτιάδη Μαστορόπουλου -Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα25/07/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                          Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.  Μιλτιάδη Μαστορόπουλου

Ονοματεπώνυμο:              Μιλτιάδης Μαστορόπουλος

Αριθμός Μητρώου:             2015010090

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:         ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:              ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής 

Πρώτο Μέλος:           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:         ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ, Μέλος ΕΔΙΠ

 

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:      

Εισαγωγή στις βασικές αρχές ελέγχου σωµατιδίων και κατηγοριοποίηση τους µε βάση τη πραγµατική και την αεροδυναµική διάµετρο. Αριθµητική και µαζική κατανοµή των σωµατιδίων. Ανάλυση των πιο ενδεδειγµένων µεθόδων συλλογής σωµατιδίων, διακρινόµενων σε µηχανισµούς πρόσκρουσης,διακοπής και διάχυσης. Αναφορά σε δευτερεύοντες µηχανισµούς όπως η ηλεκτροστατική έλξη, ηβαρύτητα, η φυγόκεντρος δύναµη . Συλλογή των σωµατιδιακών ρύπων στην πηγή. Σχεδιασµός στοµίων και χοανών αναρρόφησης για    την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των ρύπων σε βιοµηχανικούς χώρος.Σύνδεση των στοµίων µε τον εξοπλισµό συγκράτησης µε αγωγούς µεταφοράς, των οποίων το µέγεθος και το σχέδιο εξασφαλίζουν την κατάλληλη ταχύτητα µεταφοράς και την βέλτιστη πτώσηπίεσης στο δίκτυο. Υπολογισµός παραµέτρων ροής (βέλτιστη ταχύτητα, απώλειες πίεσης, επιλογή ανεµιστήρων).Ανάλυση του σχεδιασµού και της λειτουργίας των κυριότερων βιοµηχανικών µηχανισµών συγκράτησης, µε ιδιαίτερη αναφορά σε κυκλώνες, βιοµηχανικά σακόφιλτρα, υγρές πλυντρίδες (scrubber) και ηλεκτρόφιλτρα . Πεδία εφαρµογής των ανωτέρω, περιορισµοί, αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τα ισχύοντα όρια εκποµπών και στοιχεία κόστους.

 

 Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:           25/07/2022

Ώρα:                                     10:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:        https://tuc-gr.zoom.us/j/94739606729?pwd=a1VvT2lvMWs1WXhmUXUzMGs5SmxRdz09

 

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012