Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Παλαιολόγου Αννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα07/12/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Παλαιολόγου Άννα

Τίτλος: ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΖΥΡΙΧΗ

Title: FLEXIBLE HOUSING POST PANDEMIC: HOUSING COMPLEX IN ZURICH

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Σχεδιαστήριο 1ου έτους 10.00πμ

 
Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ (επιβλέπων)    
Αναπληρωτής  Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΣΣΑΣ 


Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον επαναπροσδιορισμό του ευέλικτου
σχεδιασμού κατοικίας μετά την πρόσφατη πανδημία του COVID-19. Η πανδημία αυτή
δημιούργησε νέες συνθήκες εργασίας, κατοίκησης, αλλά και αλληλεπίδρασης των ατόμων. Κατ’αυτό το τρόπο ανακύπτουν και νέες ερμηνείες της κατοικίας μιας και πλέον χρησιμοποιείται πολυδιάστατα. Επαφίεται λοιπόν σε κάθε νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση να λαμβάνεται υπόψη και αυτή η παράμετρος. Ο σχεδιασμός που προτείνεται αναδεικνύει την άμεση αλληλεπίδραση πρασίνου με τις κατοικίες. Το συγκρότημα περιλαμβάνει ακόμα κατοικίες με ευέλικτη προσαρμογή του χώρου των διαμερισμάτων που καθορίζονται από τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Τέλος, πραγματοποιείται συμμετοχική αξιοποίηση του ακάλυπτου χώρου των οικοδομικών τετραγώνων ώστε να δημιουργήσει ευρύτερους χώρους περιπλάνησης και μικροκαλλιεργειών. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε δυνητικά να προωθήσει την αλληλεπίδραση των ατόμων και την επαφή με το περιβάλλον για τα οποία η πανδημία είχε σταθεί τροχοπέδη.
   
Abstract 
This diploma work investigates the redefinition of flexible housing design after the recent pandemic of COVID-19. This pandemic has created new conditions of work, residence and interaction of individuals. As a result of this new paradigm shift, new interpretations of housing emerge, as the house is currently used multidimensionally. It is therefore incumbent on any new architectural approach to take into account this parameter. The proposed design highlights the direct interaction between greenery and housing. The complex still includes residences with flexible adaptation of the space of the apartments, determined by the needs of the individual user. Finally, a collective use of the open space of the blocks is proposed in order to create wider spaces for wandering and microcultivation. This approach could potentially promote interaction of individuals and contact with the environment for which the pandemic had been an obstacle during the last few years.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012