Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Λουλβίλαs Τσούνι, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/12/2022 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Λουλβίλα Τσούνι

Αριθμός Μητρώου: 2017010081

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Προσομοίωση γραμμής παραγωγής αναψυκτικών κατά παρτίδες

Τίτλος στα Αγγλικά: Simulation of a beverage batch production line

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Κουϊκόγλου

Πρώτο Μέλος: Ευστράτιος Ιωαννίδης

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Τσιναράκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στη παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης της γραμμής παραγωγής αναψυκτικών της εταιρίας «ΓΕΡΑΝΙ Α.Ε.». Στο συγκεκριμένο σύστημα, η παραγωγή γίνεται με βάση τις παραγγελίες αναψυκτικών διαφόρων τύπων και περιλαμβάνει την κυκλοφορία υγρών υλών (νερό, χυμοί, διαλύματα) και διακριτών κομματιών (φιάλες, συσκευασίες) και την παραγωγή κατά παρτίδες ανάλογα με τα είδη αναψυκτικών που έχει κάθε παραγγελία. Μελετώνται τα στάδια της παραγωγής και συσκευασίας από απόψεως κυκλοφορίας, αποθήκευσης και επεξεργασίας υλικών. Αναπτύσσονται μοντέλα προσομοίωσης με χρήση του ειδικού λογισμικού SIMIO και με πρόγραμμα στη Matlab. Διαπιστώθηκε ότι το δεύτερο προσφέρει στον χρήστη μεγαλύτερη ευκολία για την περιγραφή της παραγωγής κατά παρτίδες. Το πρόγραμμα προσομοίωσης χρησιμοποιείται στην εκτίμηση σημαντικών μέτρων απόδοσης του συστήματος, όπως χρόνοι υλοποίησης διάφορων προγραμμάτων παραγωγής, καθυστερήσεις διεκπεραίωσης παραγγελιών και το μέσο απόθεμα κάθε προϊόντος στην αποθήκη. Δοκιμάζοντας διάφορες τιμές παραμέτρων για μία ευρέως χρησιμοποιούμενη πολιτική παραγωγής παρτίδων προσδιορίζεται ο συνδυασμός εκείνος που ελαχιστοποιεί ένα συνολικό μέτρο κόστους του συστήματος. Το μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης της παραγωγής, τον σχεδιασμό μίας νέας γραμμής παραγωγής ή την επέκταση της υπάρχουσας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: This thesis develops a simulation model of the soft

drinks production line of "Gerani S.A." company. In this system, the production is controlled based on customer orders involving soft drinks of different types, and it includes liquids (water, juices, and solutions) discrete items (bottles, packages) and production in batches (lots) depending on the types of soft drinks ordered. The production and packaging stages are studied from the point of view of circulation, storage, and material processing. Simulation models are developed using the specific simulation software SIMIO and by programming in MATLAB. It was found that the latter can describe lot sizing policies with greater ease. Τhe simulation program is used to estimate important performance measures of the production system, such as the completion times of various production schedules, delays in handling customer orders, and the average stock of each product. By testing various values for the parameters of a commonly used lot scheduling policy the combination that minimizes a given cost criterion is found. The model could form the basis for developing production improvement plans, designing a new production line or expanding the existing one.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 6/12/2022

Ώρα: 9.30

 

Χώρος Εξέτασης

Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/97231560942?pwd=OUtoRnIrWCtMZGpIM3ZDWmVCTlFPUT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012