Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Τερζάκη Μαρίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/12/2022 19:00 - 20:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ

Τίτλος: Ανάδυση της μνήμης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου:
Τόποι μαρτυρίου και μνημεία στα Χανιά
Title:Emergence of the memory of World War II:
Places of martyrdom and monuments in Chania

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 19.00 μ. μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής:Νικόλαος Σκουτέλης (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια:Δέσποινα Διμέλλη 
Αναπληρωτής καθηγητής :Δημήτριος Ανδρεαδάκης

Περίληψη

Η αρχιτεκτονική διαδρματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διατήρησης της μνήμης και διαφύλαξης του ιστορικού παρελθόντος. Μέσω των μνημείων ενσαρκώνει το παρελθόν διατηρώντας το ζωντανό στη συλλογική μνήμη, αποτελεί δηλαδή, την υλική έκφραση της ιστορίας του τόπου.

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως αντικείμενο τόπους μαρτυρίου και πένθους στην ενότητα των Χανίων, από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σκοπός είναι η διερεύνηση των τρόπων, που απεικονίζεται και διαφυλάσσεται το ιστορικό παρελθόν του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από την καταγραφή τραυματικών χώρων και μνημείων στα Χανιά.

Μέσω της έρευνας αυτής, αρχικά, δίνεται έμφαση σε οικισμούς, όπως τα Φλώρια, το Κοντομαρί, η Κάντανος, ο Αλικιανός, ο Κακόπετρος, τα Μεσκλά, η Μαλάθυρος, ο Γαλατάς και ο Σκινές, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους ναζί. Έμφαση δίνεται και σε τόπους, όπως το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Μάλεμε, οι φυλακές της Αγιάς, αλλά και τα στρατιωτικά νεκροταφεία, που αποτελούν χώρους πένθους με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τη αναγνωρισιμότητα των τόπων μαρτυρίου. Μελετάται κατά πόσο έχουν αναγνωριστεί, είτε επίσημα βάση Προεδρικού διατάγματος, είτε άτυπα στη συλλογική μνήμη, ως ένας μαρτυρικός τόπος. Ακόμα, ερευνάται η ανταπόκριση των ανεγερθέντων μνημείων, ως προς τη διατήρηση της μνήμης και την ενστάλαξη της γνώσης στις επόμενες γενεές.

Τελικά, ανακύπτουν συμπεράσματα, αναφορικά με τους τρόπους, που επιλέγει η πόλη των Χανίων να θυμάται τα γεγονότα του πολέμου και να αποδώσει τιμή σε εκείνους, που έλαβαν μέρος σε αυτά. Επίσης,  κρίνεται και η αποτελεσματικότητά τους.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012