Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

13
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Λιγκουνάκη Εμμανουήλ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Λιγκουνάκης Εμμανουήλ

Αριθμός Μητρώου: 2019019041

 

Θέμα:

Τίτλος στα Ελληνικά: Κλιματική Αλλαγή: Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και ευκαιρίες

Τίτλος στα Αγγλικά: Climate Change: Financial risks management and opportunities

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη:

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η επείγουσα μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα αλλάξει ριζικά την οικονομία μας. Τα νοικοκυριά, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενοι κίνδυνοι και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί εκτενέστερα το χρηματοοικονομικό τοπίο πάνω στην κλιματική μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί στα αίτια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τους κλιματικούς κινδύνους και τις συνέπειές τους στον χρηματοοικονομικό τομέα, στις πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής που θα ακολουθήσουν τα διάφορα κράτη και επιχειρήσεις για μία πιο ανώδυνη μετάβαση και στο επενδυτικό τοπίο που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιδράσεις που δέχεται από την κλιματική αλλαγή.

Η πολιτική πάνω στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Τα αποτελέσματα πολλών μελετών έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και παραμένει η κύρια πρόκληση σε όλες τις ομάδες χωρών.

Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατανοώντας πως απαιτείται εξέταση σε δύο ξεχωριστές διαστάσεις κινδύνου, τους φυσικούς και τους μεταβατικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου υπάρχει μία αυξανόμενη πίεση από τις εποπτικές και ρυθμιστικές

αρχές να ενσωματώσουν τις κλιματικές εκτιμήσεις στην αξιολόγηση κινδύνου και στη διαχείριση των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών σαν μέτρο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Φυσικά, η κλιματική αλλαγή δεν ενέχει μόνο αρνητικό κίνδυνο, αλλά ανοίγει επίσης ευκαιρίες. Οι τράπεζες και άλλοι φορείς αξιολογούν επίσης τις αυξανόμενες ευκαιρίες και υποστηρίζουν την εκμετάλλευσή τους. Σκοπός τους είναι να κάνουν ελκυστικές και να χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες επενδυτικές δραστηριότητες πάνω σε πράσινα και βιώσιμα έργα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση προς έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι οι κύριες ευκαιρίες της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή επειδή μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις ομάδες χωρών. Έτσι, οι τεχνολογικές διαδικασίες, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η στροφή από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τα κύρια εργαλεία εφαρμογής της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε όλες τις χώρες παρά το διαφορετικό στάδιο οικονομικής ανάπτυξης.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The urgent transition to a low-carbon economy will radically change our economy. Households, governments, companies and financial intermediaries need to be ready to face the upcoming risks and take advantage of the opportunities created by climate change.

In this paper, the financial landscape will be thoroughly analyzed regarding climate transition. More specifically, it will focus on the causes and consequences of climate change, climate risks and their impact on the financial sector, the mitigation and adaptation policies to be followed by the various states and companies for a smoother transition and the investment landscape that is shaped according to aftermath of climate change.

Climate change mitigation and adaptation policy faces many challenges as well as opportunities. The results of many studies have shown that economic development has significantly contributed to the increase in greenhouse gas emissions and remains the main challenge in all country groups.

Climate change could put the global financial system at risk, taking into consideration two separate risk dimensions, physical and transition risks. Therefore, there is a growing pressure from supervisory and regulatory authorities to integrate climate risks into the risk assessment and management of banks and other financial institutions as a measure to adapt to climate change.

Of course, climate change does not only pose a negative risk, it also opens up opportunities. Banks and other entities are also evaluating the growing opportunities and supporting their exploitation. Their purpose is to make attractive and finance the required investment activities in green and sustainable projects in order to enable a smooth transition to a low-carbon world.

Energy efficiency and the share of energy consumption from renewable sources are the main opportunities of climate change policy because they reduce greenhouse gas emissions in all country groups. Thus, technological processes, increasing energy efficiency and switching from coal to renewable energy sources are the main tools of climate change policy implementation in all countries despite the different stage of economic development.

 

Ημερομηνία Εξέτασης:

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα 13/2/2023

Ώρα: 11:00

 

Σύνδεσμος Παρουσίασης στο Zoom:

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012