Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

05
Απρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κλαριδοπούλου Ασπασία, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/04/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Αριθμός Μητρώου: 2020019040

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: « Η σημασία της ανακύκλωσης στον σύγχρονο βιομηχανοποιημένο κόσμο. Διερεύνηση των γνώσεων και των απόψεων των κατοίκων της Κρήτης».

Τίτλος στα Αγγλικά: « The significance of recycling in the modern industrialized world. Investigation of the knowledge and views of citizens in Crete».

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Γενική περιγραφή: Η ανακύκλωση αποτελεί έναν σημαντικότατο τομέα στην σύγχρονη κοινωνία, όπου ο τρόπος ζωής των ανθρώπων δημιουργεί ένα μεγάλο όγκο απορριμμάτων, δύσκολα διαχειρίσιμο από το φυσικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό, μέσα από την ιστορική αναδρομή, να καταγραφεί η αξία της ανακύκλωσης αλλά και να δοθεί έμφαση στις προοπτικές εξέλιξης της ανακύκλωσης, για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης συνύπαρξης στο φυσικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η καταγραφή των γνώσεων των απλών πολιτών μιας συγκεκριμένης περιοχής στην Ελλάδα, δύναται να αναδείξει τις ενδεχομένως λάθος πληροφορίες αλλά και ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν στον ελληνικό πληθυσμό, με στόχο την ορθή πληροφόρηση. Τέλος, η καταγραφή των απόψεων σχετικά με την χρησιμότητα της ανακύκλωσης είναι καθοριστική για την ανάπτυξη νέων «πράσινων» δράσεων, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο.

Στόχοι: Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποσαφήνιση των ορισμών που έχουν σχέση με την έννοια της ανακύκλωσης καθώς και η ανασκόπηση της ιστορικής διαδρομής της διαδικασίας της.

Ένας επιπρόσθετος στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των γνώσεων περί ανακύκλωσης στην περιφέρεια της Κρήτης και μέσα από την ποσοτική έρευνα, η αποσαφήνιση των απόψεων των κατοίκων διαφόρων περιοχών της Κρήτης για την σημασία και τις προοπτικές της ανακύκλωσης.

Μεθοδολογία: Για την διερεύνηση των γνώσεων και των απόψεων των κατοίκων της Κρήτης σχετικά με την αξία και τις προοπτικές της ανακύκλωσης, θα γίνει ποσοτική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων.

Για την παρούσα έρευνα, τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα θα διερευνηθούν:

· Ποιο είναι το επίπεδο των γνώσεων των κατοίκων της Κρήτης για την ανακύκλωση;

· Ποιες είναι οι απόψεις των κατοίκων της Κρήτης για την σημασία της ανακύκλωσης;

· Πως οι γνώσεις των κατοίκων της Κρήτης για την ανακύκλωση επηρεάζονται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά;

· Πως οι απόψεις των κατοίκων της Κρήτης για την ανακύκλωση επηρεάζονται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά;

· Πως οι γνώσεις των κατοίκων της Κρήτης για την ανακύκλωση επηρεάζουν τις απόψεις τους για αυτήν;

Αποτελέσματα: Μέσα από την έρευνα αναμένεται να διαφανούν διαφορές ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία και τις απόψεις και τις γνώσεις των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση. Πιο συγκεκριμένα, το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο αναμένεται να συνάδει με λιγότερες γνώσεις αλλά και αδιάφορες/αρνητικές απόψεις για την χρησιμότητα της ανακύκλωσης. Επίσης, αναμένεται πως η ηλικία θα παίζει καθοριστικό ρόλο στις γνώσεις, με τα άτομα νεαρότερης ηλικίας να έχουν περισσότερες γνώσεις και θετικότερες απόψεις για την ανακύκλωση.

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων μιας συγκεκριμένης μερίδας του πληθυσμού και των απόψεων τους σχετικά με την ανακύκλωση, με στόχο να διαφανούν ενδεχομένως ελλείψεις αλλά και λάθος πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, καλύτερα ενημερωτικά εργαλεία και μέσα θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, ώστε η ανακύκλωση να γίνει μια καθημερινή συνήθεια στην ζωή των Ελλήνων πολιτών. Η παρούσα εργασία δύναται να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και απασχολούμενους σε τομείς πράσινης διαχείρισης και ανάπτυξης, μέσα από την συνολική μελέτη της ανακύκλωσης αλλά και από την αποσαφήνιση των απόψεων των πολιτών για αυτή. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως διδακτικό εργαλείο τόσο για φορείς όσο και για τους πολίτες και να παρακινήσει άτομα που δεν γνωρίζουν την διαδικασία της ανακύκλωσης να υιοθετήσουν πιο περιβαλλοντικά φιλικές συνήθειες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 05/04/2023

Ώρα: 12:00 μμ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/92689938487?pwd=VnF5bGRlaERadENhWWpWWExXRTZPQT09

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012