Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Ιαν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δικιδίκη Ραφαήλ-Στυλιανού, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/01/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: …Δικιδίκης Ραφαήλ-Στυλιανός……………………………………

Αριθμός Μητρώου: …2015010035……………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την εφαρμογή πολιτικών σε διαδικασίες εκκαθάρισης δαπανών της Δημόσιας Διοίκησης……………………………………

Τίτλος στα Αγγλικά:……… Development of an intelligent system for the application of policies in public administration expenditure clearance procedures ………………………………

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής ………………………………………

Πρώτο Μέλος: Νικόλαος Σπανουδάκης, μέλος ΕΔΙΙΠ ………………………………………

Δεύτερο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης, Καθηγητής…………………………………….

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εργασίας θα εφαρμοστεί σε μια σημαντική διαδικασία η οποία θα εφαρμοστεί ως μελέτη περίπτωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, στο υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προμηθειών. Συγκεκριμένα, η εργασία αφορά στη λήψη απόφασης για τη διαδικασία προμήθειας και πληρωμής δαπάνης αγαθών. Ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία, ο χρήστης καλείται ανάλογα με το είδος και το κόστος της δαπάνης να αποφασίσει σε κάθε στάδιο για τη συνέχιση ή μη της διαδικασίας, αλλά και για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν έως ότου αυτή ολοκληρωθεί. Κάθε φορά λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία και παράμετροι. Η εργασία έχει ως βασικό στόχο να καταδείξει πως μπορεί ένα ευφυές σύστημα εφαρμογής πολιτικών να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά σε καθημερινές διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης. Σκοπός της εφαρμογής τέτοιων συστημάτων αποτελεί η λήψη αποφάσεων σε διάφορα ζητήματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση πολιτικών μεταξύ των προτεραιοτήτων διαφορετικών χρηστών και ρόλων. Μέσω αυτών των πολιτικών αυτοματοποιείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αυξημένη επιχειρησιακή ωριμότητα και ετοιμότητα με παράλληλη αύξηση της χρονικής ταχύτητας. Για την επεξεργασία των δεδομένων και την λήψη της απόφασης, χρησιμοποιείται ένα εργαλείο ιεραρχικής επιχειρηματολογίας, ο Gorgias, ενώ για την μοντελοποίηση της διαδικασίας επιλέχθηκε ένα opensource εργαλείο το activflow. Στη συνέχεια οι χρήστες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με την εμπειρία κατά τη χρήση της εφαρμογής.………………………………………

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/1/2023………………………………………

Ώρα: 12.00………………………………………

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012