Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

10
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Ολυμπίας Καλαγρή-Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα10/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του κοιτάσματος μπεντονίτη της Αγίας Ειρήνης στην Μήλο.

Title: Mineralogical and geochemical study of bentonite deposit of Agia Irini, Milos island, Greece.

 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Καθ. Γ. Χρηστίδης

Επικ. Καθ. Ε. Βαρουχάκης

Δρ. Π. Μακρή, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη:

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, στόχο είχε την ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του νότιου τομέα του κοιτάσματος μπεντονίτη της Αγίας Ειρήνης στην Μήλο. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκαν 25 δείγματα μπεντονίτη που μας απέστειλε η εταιρεία «Greek Mining Ltd» έπειτα από την δειγματοληψία που διεξήγαγε στην περιοχή. Η ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση των ολικών δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Rietveld ενώ για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της θέσης του φορτίου κρυσταλλικής δομής (ΦΚΔ) εξετάστηκαν τα αργιλικά κλάσματα των μπεντονιτών μετά από κορεσμό με K και Li. Οι χημικές αναλύσεις έγιναν με φασματοσκοπία ακτίνων-X φθορισμού (XRF) χρησιμοποιώντας δισκία τηγμάτων. Κατόπιν, το ΦΚΔ των σμεκτιτών προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου των Christidis & Eberl (2003) και η θέση του ΦΚΔ με τη μέθοδο Green-Kelly. Τέλος, εφαρμόστηκε γεωστατιστική ανάλυση με κώδικα που δόθηκε έτοιμος σε υπολογιστικό περιβάλλον της Matlab, για την εκτίμηση των τιμών διαφόρων παραμέτρων των μπεντονιτών (ορυκτές φάσεις, κύρια χημικά στοιχεία, ΦΚΔ). Στόχος της ανάλυσης ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις χωρικές διακυμάνσεις και τις κατανομές των μεταβλητών ή την ύπαρξη τυχόν τάσεων.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012