Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

28
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Τσικαλάκη Χρήστου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/02/2023 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τσικαλάκης Χρήστος

Αριθμός Μητρώου: 2015010151

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Στρατηγική μηδενικού σφάλματος σε έξυπνα εργοστάσια

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αντωνιάδης Αριστομένης

Πρώτο Μέλος: Αλευράς Παναγιώτης

Δεύτερο Μέλος: Κατσαμάκη Αναστασία

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό τη παρουσίαση της στρατηγικής μηδενικού σφάλματος, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε έξυπνα εργοστάσια. Η κύρια πρόκληση της βιομηχανίας είναι η γρήγορη ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ωθώντας τις στη παραγωγή μικρότερων παρτίδων, από διαφοροποιημένα προϊόντα. Επομένως η διαχείριση ποιότητας είναι σημαντική για την εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών προτύπων για τα προϊόντα που εξέρχονται της παραγωγικής διαδικασίας. Πλέον η ψηφιοποίηση των συστημάτων παραγωγής αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό που συνεπάγεται με αύξηση του όγκου των δεδομένων που δημιουργούνται. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Βιομηχανία 4.0) προσφέρει τεχνολογίες οδηγούμενες από τα δεδομένα, όπου η σωστή αξιοποίηση τους, οδηγεί στην εξόρυξη χρήσιμης γνώσης από τη συλλογή της πληθώρας δεδομένων που βρίσκεται διαθέσιμη στο χώρο παραγωγής. Με βάση τις νέες τεχνολογικές έννοιες υλοποιείται το έξυπνο εργοστάσιο. Η προσέγγιση για την επίτευξη μηδενικού σφάλματος στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας στο έξυπνο εργοστάσιο αποτελεί τη παραγωγή μηδενικών σφαλμάτων. Υπό αυτό το πλαίσιο, στη διπλωματική εργασία αρχικά θα παρουσιασθεί το θεωρητικό πλαίσιο στη διαχείριση ποιότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί η εξέλιξη των παραγωγικών συστημάτων, η παρουσίαση της λιτής παραγωγής και των εργαλείων αυτής καθώς και η πορεία προς τη μαζική εξατομίκευση. Έπειτα θα παρουσιασθεί η παραγωγή μηδενικών σφαλμάτων με τις στρατηγικές αυτής καθώς και του τρόπου ενίσχυσης των παραδοσιακών μεθόδων βελτίωσης ποιότητας. Τέλος θα αναλυθούν οι τεχνολογίες που συνθέτουν το έξυπνο εργοστάσιο για να βρει εφαρμογή η στρατηγική μηδενικού σφάλματος για να ακολουθήσει το συμπέρασμα της ανάγκης εφαρμογής της μεθόδου για υψηλότερη ποιότητα και παραγωγική βιωσιμότητα.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/2/2023

Ώρα: 11:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012