Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σέμα Πέτρου κ.Πριόβολου Ερμή Μάρκου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/03/2023 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Μάρκος Ερμής Πριόβολος, Πέτρος Σέμα

Τίτλος:Αειφόρος Ελληνικός Τουρισμός: Διερευνώντας τον Εναλλακτικό τουρισμό και τα Βιώσιμα Μοντέλα του
Title:Sustainable Greek Tourism: A Study of Alternative Tourism and Its Sustainable Models

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 17.00 μ.μ.
διαδυκτιακά

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής :Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Καραγιάννη Άννα
Επίκουρος καθηγητής: Κεφαλογιάννης Νεκτάριος


Περίληψη
H συγκεκριμένη ερευνητική εργασία επιχειρεί να μελετήσει, να καταγράψει και να αποκωδικοποιήσει το ελληνικό μοντέλο τουρισμού, τα προβλήματά του και το μέλλον που μπορεί να έχει. Συγκεκριμένα ερευνώνται τα παγκόσμια κοινωνικά φαινόμενα που οδηγούν στην ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού, μοντέλο το οποίο επικράτησε σε όλη τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Ακολουθεί η ιστορική καταγραφή της ανάπτυξης του σύγχρονου τουρισμού στην Ελλάδα, χωρισμένη σε τρείς χαρακτηριστικές περιόδους: 1950-1970, 1970-1980 και 1980 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, γίνεται μια καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αλλά και προκαλεί ο μαζικός τουρισμός στο σήμερα, ξεκινώντας με αυτά που μας έκαναν προσωπικά εντύπωση και καταλήγοντας στα πιο συνηθισμένα προβλήματα του κλάδου. Η έννοια της κατανάλωσης, συγκεκριμένα της υπέρ-κατανάλωσης, διερευνάται ως η «κινητήρια δύναμη» που διαμορφώνει το παρόν τουριστικό μοντέλο. Οι έννοιες της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της αειφόρου ανάπτυξης, της βιωσιμότητας του επικρατούντος οικονομικού μοντέλου καθώς και του εναλλακτικού τουρισμού, αναδύονται ως κύρια ερευνητικά ερωτήματα για το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού. Τέλος, όσον αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό, μελετάται ως πιθανή λύση, με σκοπό να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα μοντέλα τουρισμού με τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου.

Abstract 
In this thesis we attempt to study, understand, and decode the Greek tourism model, its problems and its potential future. More specifically, we begin by studying the global social phenomena that lead to the growth of mass tourism, a model that reigned throughout the past century. What follows is a historical throwback of modern tourism in Greece, split in three distinct periods: 1950-1970, 1970-1980, and 1980 until today. Next, we study the problems that both effect tourism, but also the ones caused by tourism, beginning with the problems that were most unique for us personally and closing the chapter with the most common problems of the tourism industry. The concept of consumption, more specifically over-consumption, is discussed as the main factor that morphed the current model for the tourism industry. Furthermore, concepts such as environmental sustainability, sustainable development, the sustainability of the current economic model, and alternative tourism, emerge as the main research points for the future of Greek tourism. To conclude, alternative tourism is studied as a possible solution, with a broader target of understanding how tourism models work, in order to achieve a sustainable development of the Greek tourism industry.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012