Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών
Ιούλιος 2021 - Εκδηλώσεις
Προηγούμενος μήνας | Επόμενος μήνας
01
Ιουλ
Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κας Λυκάκη Μαρίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/07/2021 10:30 - 11:00
02
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γλυνός Ευάγγελος, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/07/2021 11:00 - 11:30
05
Ιουλ
EURECA-PRO WEEK/University of Petrosani, "Green SustainAbility Adventure"
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
Τοποθεσία
Ώρα05/07/2021 09:30 έως 09/07/2021 17:00
05
Ιουλ
EURECA-PRO WEEK/University of León
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜε τηλεδιάσκεψη
Ώρα05/07/2021 09:30 έως 09/07/2021 17:00
05
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Παπαδοπούλου Αλεξίας - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα05/07/2021 16:00 - 17:00
06
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαντζίκου Μαρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα06/07/2021 10:00 - 11:00
06
Ιουλ
EURECA-PRO/13η διαδικτυακή διάλεξη
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
Τοποθεσία
Ώρα06/07/2021 10:00 - 11:30
06
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαργαρίτη Γεωργίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/07/2021 11:00 - 12:00
06
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κουρουπάκη Ελένη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα06/07/2021 12:00 - 13:00
06
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καράμπελας Στέφανος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα06/07/2021 13:00 - 14:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χατζηαντωνίου Ζαφείρη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα07/07/2021 09:00 - 10:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μπάρδα Πηνελόπης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 09:00 - 10:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Τζαμούση Γεωργίου κ.Νικόλη Σωτηρίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 10:00 - 11:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κρητικάκη Κυριακής κ.Χαριτωνίδη Χαρίτωνος- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 11:00 - 12:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Πάσσου Στυλιανού - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 11:00 - 12:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Σαριδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/07/2021 12:00 - 12:30
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Φούσκα Πέτρου κ.Κυριακοπούλου Παναγιώτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 12:00 - 13:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ισταυρίδη Χριστίνας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 12:00 - 13:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Χουλιαρά Αναστασίας κ.Ρουσσάκη Αθανασίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 13:00 - 14:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κουλετάκης Κωνσταντίνος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/07/2021 13:00 - 14:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Λιζάρδου Αναστασίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 13:00 - 14:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Ανδρέου Ευθυμίου κ.Κουκέση Χριστίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 14:00 - 15:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αμολοχίτη Δέσποινας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 14:00 - 15:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μπατζέλη Στυλιανού-Παναγιώτη - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 15:00 - 16:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μπατζέλη Στυλιανού Παναγιώτου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 16:00 - 17:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μιχαηλίδη Ευθυμίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 16:00 - 17:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Λιόφαγου Γιάννου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 17:00 - 18:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αντζουλάτου Χριστίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 17:00 - 18:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μανουδάκη Νεφέλης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 18:00 - 19:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Πρωιμάκη Κωνσταντίνας κ.Καραμπίνη Λητώ - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 18:00 - 19:00
07
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μανουδάκη Νεφέλης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 19:00 - 20:00
08
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαρμανίδης Κωνσταντίνος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα08/07/2021 10:00 - 11:00
08
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ.Βασίλη Σακελλαρίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/07/2021 11:00 - 11:30
09
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Τεφτίκη Αγάπης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα09/07/2021 09:00 - 10:00
09
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Δασκαλάκη Αριστείδη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα09/07/2021 10:00 - 11:00
12
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κουλέτση Μάριου-Εμμανουήλ-Αλκίνου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα12/07/2021 13:00 - 14:00
12
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κιούφη Μάριου - Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2021 13:00 - 13:30
12
Ιουλ
Εβδομάδα Διαδικτυακών παρουσιάσεων για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης| 12 - 16 Ιουλίου 2021| 17:00-18:00 μέσω Zoom
Κατηγορία: Ημερίδα  
Τοποθεσίαμέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα12/07/2021 13:23 έως 16/07/2021 13:23
12
Ιουλ
EURECA-PRO WEEK/TU Bergakademie Freiberg
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜε τηλεδιάσκεψη
Ώρα12/07/2021 14:00 έως 16/07/2021 16:00
13
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χατζηφωτιάδης Ηλία, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα13/07/2021 10:00 - 11:00
13
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κανδυλιώτη Ιρίνα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα13/07/2021 11:00 - 12:00
13
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Καλογήρου Δήμητρας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/07/2021 11:00 - 11:30
13
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Νικοδημόπουλου Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/07/2021 11:30 - 12:00
13
Ιουλ
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής-Σαββάκης Νικόλαος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής  
Τοποθεσία
Ώρα13/07/2021 12:00 - 13:00
13
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ευάγγελου Ντουσάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/07/2021 12:00 - 12:30
14
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Ασημάκου Κωνσταντίνα, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα14/07/2021 09:00 - 10:00
14
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ελευθερίου Ιωάννη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα14/07/2021 10:00 - 11:00
14
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ντίζου Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2021 10:00 - 10:30
14
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σαμαρά Μαρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2021 11:00 - 12:00
15
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαλακάση Μαρία-Γαβριέλα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/07/2021 11:00 - 12:00
15
Ιουλ
EURECA-PRO, 14η διαδικτυακή διάλεξη
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜε τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/07/2021 14:00 - 15:30
15
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ρουσογιαννάκη Ιωάννη - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/07/2021 14:00 - 15:00
16
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Kούγκουλου Αλέξανδρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2021 10:00 - 10:30
16
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Βαγιωνάκη Δημητρίου Στυλιανού , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2021 11:00 - 11:30
16
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Βαβουλίωτη Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2021 12:30 - 13:00
16
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γκιώνη Γκαμπριέλα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2021 13:00 - 14:00
16
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Σουκούλη Αναστασίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2021 13:00 - 13:30
16
Ιουλ
Ομιλία κας Vasso Reppa "Autonomous Marine Vessel Systems and Operations"
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΗ ομιλία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα16/07/2021 16:00 - 17:00
19
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τσολέκα Μάριου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα19/07/2021 09:00 - 10:00
19
Ιουλ
EURECA-PRO WEEK/Hochschule Mittweida | University of Applied Sciences
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
Τοποθεσία
Ώρα19/07/2021 09:00 έως 23/07/2021 16:00
19
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Εμμανουήλ Βουτσάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα19/07/2021 09:30 - 10:00
19
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Ηλία Κρεμπενιού -Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
Τοποθεσία
Ώρα19/07/2021 10:00 - 11:00
19
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πίσκοπου Διονύσιου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα19/07/2021 10:30 - 11:30
19
Ιουλ
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κας Καρμάλη Βασιλικής, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα19/07/2021 11:00 - 13:00
20
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παπαδημητρίου Νικολέτας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2021 10:00 - 10:30
20
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Παπαδοπούλου Ήλια-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2021 11:00 - 12:00
20
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μπατσή Γεωργίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα20/07/2021 11:00 - 12:00
20
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δημητρίου Κακαβελάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2021 11:00 - 11:30
21
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κατσίφα Βασιλείου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2021 12:30 - 13:00
21
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ασκάρ Ζηνοβίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2021 13:00 - 13:30
21
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παντελεήμων Κρινάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2021 14:00 - 14:30
21
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Ψυχουντάκη Μαργαρίτας Αντωνίας - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα21/07/2021 17:00 - 18:00
22
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δόσχορη Λάμπρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/07/2021 10:00 - 10:30
22
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μπατσαούρα Χρυσαφένια-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα22/07/2021 11:00 - 12:00
22
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής Μάριου Τριανταφύλλου-Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΤηλεδιάσκεψη
Ώρα22/07/2021 12:00 - 13:00
22
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κατσαρά Σταύρου Ραφαήλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα22/07/2021 13:00 - 14:00
22
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Βαρότση Φοίβης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/07/2021 18:00 - 18:30
22
Ιουλ
Προβολή του ντοκιμαντέρ "Ανάμεσα σε δύο νησιά - A tale of two isles" του Μιχάλη Σταυρόπουλου
Κατηγορία: Άλλο  
ΤοποθεσίαΓ3 - Κτίριο Γ3
Ώρα22/07/2021 20:30 - 23:00
23
Ιουλ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μαραγκουδάκη Δημητρίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/07/2021 12:00 - 12:30
23
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σκούρτη Σοφία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα23/07/2021 12:00 - 13:00
23
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Παπαηλίου Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα23/07/2021 14:00 - 15:00
26
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Σπαντιδάκη Στυλιανού, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα26/07/2021 09:00 - 10:00
26
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Κουτελιδάκη Ανδρέα, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα26/07/2021 10:00 - 11:00
26
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καρακουλάκ Σπυρίδων-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2021 13:00 - 14:00
27
Ιουλ
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής-Καλιακάτσος Ανδρέας-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής  
Τοποθεσία
Ώρα27/07/2021 12:00 - 13:00
27
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Χέβα Λουκά - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα27/07/2021 12:00 - 13:00
27
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μιχαλόπουλου Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα27/07/2021 13:00 - 14:00
27
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γιάτσιος Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα27/07/2021 13:15 - 14:15
27
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Χαραλάμπους Ιουλίας - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα27/07/2021 19:00 - 20:00
29
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πενθερουδάκη Βασίλειου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα29/07/2021 09:00 - 10:00
29
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασιλακόπουλου Παναγιώτη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα29/07/2021 10:00 - 11:00
29
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νηχωρίτη Αθανασίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα29/07/2021 11:00 - 12:00
29
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ψαράκη Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα29/07/2021 12:00 - 13:00
29
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καλογιάννης Απόστολος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα29/07/2021 12:00 - 13:00
29
Ιουλ
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Σκυβαλάκη Κωνσταντίνου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα29/07/2021 16:00 - 17:00
30
Ιουλ
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χαϊτίδη Σάββα - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα30/07/2021 10:00 - 11:00
30
Ιουλ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παναγιώτη Δημόπουλου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/07/2021 11:00 - 11:30
Προηγούμενος μήνας | Επόμενος μήνας
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012