Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

29
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ρούπα Χρήστου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/09/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ρούπας Χρήστος

Αριθμός Μητρώου: 2015010128

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επιχειρηματικό σχέδιο για την αναβάθμιση του εξοπλισμού μιας βιοτεχνίας μεταξοτυπίας

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Οι γραφικές τέχνες αποτελούν έναν αρκετά πολύπλοκο κλάδο ο οποίος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνών. Από το 1450 και την πρώτη μηχανή τυπογραφίας του Γουτεμβέργιου μέχρι και σήμερα στον κλάδο προστίθενται συνεχώς νέες τεχνικές παραγωγής ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη της εκάστοτε εποχής. Στο επιχειρηματικό, αυτό, πλάνο θα γίνει η αξιολόγηση μιας επενδυτικής δαπάνης που σκοπεύει να κάνει μια βιοτεχνία εκτυπώσεων διαφημιστικών δώρων και ενδυμάτων που εδρεύει στην Λάρισα και έχει ως κύρια ενασχόληση την μεταξοτυπία. Αρχικά γίνεται ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης παρουσιάζοντας τα παραγόμενα προϊόντα, τις υποδομές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τους προμηθευτές, το προσωπικό αλλά και τα οικονομικά στοιχεία της του πρόσφατου παρελθόντος. Έπειτα σειρά έχει το εξωτερικό περιβάλλον της. Εκεί γίνεται ανάλυση των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον κλάδο στον οποίο ανήκει και ποίες από αυτές αποτελούν ανταγωνίστριες, ενώ παρουσιάζεται το πώς συνδέεται το μέγεθος του κύκλου εργασιών της διαχρονικά με την ζήτηση και το τεχνολογικό επίπεδο της εποχής. Εν συνεχεία θα γίνει η ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (S.W.O.T. Analysis) η οποία θα βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου στρατηγικού πλάνου επενδύσεων. Το πλάνο επενδύσεων διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και του καταναλωτικού κοινού με γνώμονα πάντα τις οικονομικές δυνατότητες της. Παράλληλα καταρτίζεται και το πλάνο προώθησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα παρέχει πλέον. Τέλος, θα γίνει ο οικονομικός σχεδιασμός της επένδυσης μέσω του οποίου θα δοθούν απαντήσεις στον επενδυτή για τα αποτελέσματα μιας επένδυσης τέτοιου μεγέθους.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/09/2022

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94739606729?pwd=a1VvT2lvMWs1WXhmUXUzMGs5SmxRdz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012