Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

05
Οκτ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Τερεζάκη Ειρήνης κ.Σαββίδη Χρήστου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα05/10/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ειρήνη Τερεζάκη Χρήστος Σαββίδης

Τίτλος:Χωρικοί μετασχηματισμοί στη μετα-αποικιακή Βηρυτό και η παρουσία του «διαφορετικού»
Τitle:Spatial transformations and the spaces representing diversity in post-colonial Beirut
https://tuc-gr.zoom.us/j/96322634028?pwd=R0NYSmUrN1VYaHJobzJHdTA0Nk1BZz09 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής  Καθηγητής: Αθανασιος Μουτσοπουλος,καθηγήτρια : Αμαλία Κωτσακη (επιβλέποντες)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια: Δέσποινα Διμέλλη 
Επίκουρος  Καθηγητής Νεκτάριος Κεφαλογιάννης 


Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των χωρικών μετασχηματισμών που εμφανίζουν αστικά περιβάλλοντα μεσογειακών πόλεων με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα και αφορούν στην αστική παρουσία μειονοτήτων σχετιζόμενων με ιδιάζουσες σεξουαλικές πρακτικές. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι χώροι εργασίας σεξεργατριών και οι queer χώροι στην πόλης της Βηρυτού σε τρεις κομβικές χρονικές περιόδους: πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990)  ο οποίος  επέδρασε καταλυτικά στον αναπροσδιορισμό των αντιλήψεων περί «διαφορετικότητας» ως αποτέλεσμα της παλινδρόμησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Abstract 

The purpose of this work is to investigate the spatial transformations that appear in urban environments of Mediterranean cities with a strong religious character and to analyze the urban presence of minorities related to specific sexual practices. The object of this paper is the workplaces of sex workers and queer spaces in the city of Beirut in three key time periods: before, during and after the civil war (1975-1990). The result of this war and the collision between East and West parts of the city had a huge effect in redefining the meaning of the word "difference" and in the urban space used by “different” minorities.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012