Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ελένης Καραχάλιου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/06/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Καραχάλιου 

Αριθμός Μητρώου: 2015010054 

  1. Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη διαχείρισης αποθεμάτων προϊόντος με μεγάλη ετήσια κίνηση. 

Τίτλος στα Αγγλικά1: Assessment of inventory management for a high annual turnover product. 

  1. Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής   

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής 

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ 

  1. Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη γενική λειτουργία μιας 3PL εταιρείας με φαρμακευτικά προϊόντα. Πιο αναλυτικά, θα γίνει ανάλυση των μεθόδων δημιουργίας και οργάνωσης ενός αποθηκευτικού χώρου, ακολουθώντας τις αρχές και διαδικασίες των Good Distribution Practices όσο και του Lean Management, ανεξαρτήτως τύπου προϊόντων, και εν συνεχεία εξειδικεύοντας για ένα προϊόν ταχείας και μεγάλης ετήσιας κίνησης στην αγορά. Το προϊόν αυτό εξετάζεται από την εισαγωγή του στον αποθηκευτικό χώρο, στην ανάλυση του τρόπου προετοιμασίας των παραγγελιών, φόρτωσης και δρομολόγησης των παραγγελιών με προορισμό τους τελικούς πελάτες. Επιπλέον, πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση της οργάνωσης ενός δικτύου διανομής, απευθείας στους πελάτες, ή με τη χρήση κέντρων Cross Docking. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο οργάνωσης του δικτύου διανομής, διότι εμπεριέχει τους περισσότερους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την υλοποίηση του έργου (ικανοποιημένοι πελάτες), όσο και το κόστος. Η εν λόγω ανάλυση συνδέεται με ποικίλες παραμέτρους, που ακολουθούν τις σχετίζονται με ποιοτικά και κοστολογικά κριτήρια, με ιστορικά δεδομένα που δόθηκαν από την εταιρεία, με στόχο την επίτευξη της πλέον συμφέρουσας λειτουργίας της εταιρείας, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών των αποθετών. Τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία, μετά την οργάνωση και την παρουσίαση τριών πιθανών εφαρμόσιμων σεναρίων, γίνεται εμφανές ότι η χρήση κέντρων Cross Docking είναι απαραίτητη ως η πλέον συμφέρουσα μέθοδος οργάνωσης δικτύων διανομής. 

 

 

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά2: The subject of the present thesis is the function in general of a 3PL company with pharmaceutical products. In more detail, it analyses the methods that a warehouse is created and organized, following the principles and procedures of Good Distribution Practices and Lean Management, regardless of product type, and then specializing in a product with high annual turnover. This product is examined from its import in the warehouse, analysis of the way the orders are prepared, loading and routing to the final customers. In addition, a complete analysis of the organization of a distribution network is performed, directly to the customers, or by using Cross Docking centers. The way the distribution network is organized is a matter of great importance, because it contains the most unbalanced factors that affect both the implementation of the project (satisfied customers) and the cost. This analysis is linked to a variety of parameters, related to quality and cost criteria, with historical data provided by the company, in order to achieve the most profitable operation of the company, combined with the best possible service to all customers. Finally, in this thesis, after organizing and presenting three possible scenarios, it becomes clear that the use of Cross Docking centers is necessary as the most advantageous method of organizing distribution networks 

  1. Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/6/2022 

Ώρα: 11:00 

  1. Χώρος Εξέτασης 

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: 

https://tuc-gr.zoom.us/j/94739606729?pwd=a1VvT2lvMWs1WXhmUXUzMGs5SmxRdz09 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012