Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

04
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργίου Αλεξανδράκη , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/07/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Αλεξανδράκης 

Αριθμός Μητρώου:        2014010050 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη εκπομπών ρύπων με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

Τίτλος στα Αγγλικά: Study of pollutant emissions with the development of technology 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Γεώργιος Σταυρουλάκης 

Πρώτο Μέλος: Βασίλης Μουστάκης 

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την συνεχόμενη και αυξανόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος εξαιτίας των μηχανοκίνητων οχημάτων. Θα περιλαμβάνει μία εισαγωγή για τους ρύπους που εκπέμπουν ειδικότερα τα οχήματα και το ποσοστό υπευθυνότητάς τους στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Έπειτα θα γίνει μία ανάλυση των ρύπων των οχημάτων που χρησιμοποιούν βενζίνη, πετρέλαιο καθώς και των ηλεκτροκινητήρων. Θα γίνει μία σύγκριση των παραγόμενων ρύπων σε αυτούς τους κινητήρες. Στη συνέχεια θα γίνει μια εμβάθυνση στη μακροπρόθεσμη ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω των μπαταριών (λόγω της ανακύκλωσής τους) όπου εδώ θα τεθεί το ερώτημα αν τελικά η παραγωγή μπαταριών επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον από ότι νομίζουμε. Επίσης θα γίνει εκτίμηση μέσω ανάλυσης ολικού κόστους κύκλου ζωής της μπαταρίας καθώς και των παραγόμενων ρύπων. Τέλος θα γίνει μια αναφορά στην καύση υδρογόνου για την παραγωγή κίνησης, αν είναι εφικτό να εισαχθεί αυτή η εναλλακτική μορφή πηγής ενέργειας και τι δυσκολίες θα είχε.  

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: This dissertation deals with the continuous and increasing pollution of the environment due to motor vehicles. It will include an introduction to the pollutants emitted by vehicles in particular and their degree of responsibility for environmental pollution. Then there will be an analysis of vehicles that use gasoline, diesel and electronic engines. A comparison will be made of the pollutants produced in these engines. Then there will be a deepening of the long-term pollution of the environment due to batteries (due to their recycling) where the question will arise whether the production of batteries will burden the environment more than we think. An assessment will also be made through an analysis of the total life cycle of the battery as well as the pollutants produced. Finally, a reference should be made to the combustion of hydrogen for the production drive, whether it is possible to introduce this alternative form of energy source and what difficulties it had. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 4/7/2022 

Ώρα: 10:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Meeting ID: 976 5214 2110 

Password: 783541 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012