Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαλεβίτη Ιωάννου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/07/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τίτλος:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Title:INGECTION GROUTING HANDBOOK
FROM DESIGN TO IMPLEMENTATION

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022, 13.00 μ.μ.
 (Διαδικτυακή Παρουσίαση)

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια:Μαραβελάκη Παγώνα – Νόνη  (επιβλέπουσα)
Καθηγητής:Προβιδάκης Κωνσταντίνος 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια:Σταυρουλάκη Μαρία 

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει στόχο να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο για τα ενέματα, δηλαδή μια επισκευαστική τεχνική για τοιχοποιίες με σοβαρές βλάβες, η οποία ανήκει στην περιοχή της μηχανικής κατασκευών που αναφέρονται στην αποκατάσταση. Αυτή η τεχνική αφορά στην εξυγίανση και ενίσχυση ιστορικών κατασκευών. Στόχος της εργασίας είναι να τονιστεί η σημαντικότητα της προστασίας των μνημείων και να τεκμηριωθεί γιατί η ενεμάτωση έχει εδραιωθεί ως επισκευαστική μέθοδος σε ιστορικές κατασκευές. Επιπλέον δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συμβατότητας των υλικών του ενέματος, με αυτά της αρχικής δομής της κατασκευής. Στην εργασία αναφέρονται οι πρώτες ύλες, τα γενικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ενεμάτων, μερικά στοιχεία για την εξέλιξη της διαδικασίας σύνθεσης και εφαρμογής ενεμάτων, καθώς και οι βασικές κατηγορίες αυτών σε σχέση με τη φύση των πρώτων υλών (οργανικά - ανόργανα). Γίνεται κατηγοριοποίηση των ανόργανων ενεμάτων με κριτήριο τη συνδετική κονία που χρησιμοποιείται ως βάση (τσιμέντο, άσβεστος, πηλός) και αναφέρονται τα πλέον χρησιμοποιούμενα πρόσμικτα, που μπορούν να εισαχθούν στο μείγμα του ενέματος καθώς και η μέθοδος παρασκευής του. Γίνεται αναφορά στις ιδιότητες των ενεμάτων τόσο σε ρευστή μορφή (ρευστότητα, διεισδυτικότητα και σταθερότητα όγκου), όσο και σε σκληρυμένη κατάσταση (φυσικο-χημικές και μηχανικές ιδιότητες), καθώς και στους κυριότερους εργαστηριακούς ελέγχους, που με συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτιμούν τις ιδιότητες αυτές. Μετά την παρασκευή και τον έλεγχο του ενέματος, ακολουθεί η έγχυση του στη δομή που χρήζει αποκατάστασης (τοιχοποιία, διακοσμημένη επιφάνεια). Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας εφαρμογής ενέματος σε ένα παλάτι στις Ινδίες του 4ου αιώνα και με την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012