Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Καρασπήλιου Αναστασίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει στο Γυαλί τζαμί Λιμάνι Χανίων
Ώρα06/07/2022 20:00 - 21:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Καρασπήλιου Αναστασία

Τίτλος: Χρώμα
Title: Chroma

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 20 μ.μ.
Γυαλί Τζαμισί, Χανιά

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια Καραγιάννη Αννα(επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρεαδάκης Δημήτριος(συνεπιβλέπων)
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης
Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος


Περίληψη
Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην εξοικείωση μας με τα χρώματα, στην επιρροή που έχουν στον εγκέφαλό μας αλλά και το πως μπορούν, με σωστή χρήση, να αλλάξουν την αίσθηση οποιοδήποτε χώρου. 
Η εργασία χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο αποτελείται από 5 δωμάτια χρωμάτων (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μαύρο και άσπρο) και σκοπός του είναι να δούμε πώς αντιδράει ο κάθε άνθρωπος σε εκτεταμένη χρήση ενός και μόνο χρώματος. Το δεύτερο στάδιο είναι μια εφαρμογή στο κινητό που ο θεατής θα δημιουργεί τους δικούς του χρωματικούς συνδυασμούς και θα βλέπει πώς διαφορετικά χρώματα μπορούν να αλλάξουν την αντίληψή μας για τον χώρο. 
Η παρουσίαση της εργασίας θα γίνει με εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Έχει δοθεί από το λιμενικό ταμείο ο χώρος του Γυαλί Τζαμισι για την παρουσίαση από τις 6-8 Ιουλίου 2022.

Abstract

The thesis aims to familiarize us with colors, the influence they have on our brain, and how they can, with proper use, change the feel of any space.

The work is divided into two stages. The first consists of 5 color rooms (red, yellow, blue, black, and white) and its purpose is to see how each person reacts to extensive use of a single color. The second stage is a mobile app where the viewer will create their own color combinations and see how different colors can change our perception of space.

The presentation of the work will be done with an augmented reality (AR) application. The space of the Yali Mosque has been given for the presentation from July 6-8, 2022.
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012