Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Θεοφανοπούλου Χριστιάννας -Θέτις- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2022 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Θεοφανοπούλου Χριστιάννα-Θέτις

Τίτλος: Η ιστορική και πολεοδομική εξέλιξη του παραδοσιακού οικισμού της Παροικιάς κι η επίδραση του τουριστικού φαινομένου στον οικισμό κατά τη σύγχρονη εποχή
Title:The historical and urban development of the traditional settlement of Parikia and the effect of the tourist phenomenon on the settlement during the modern era

Πέμπτη  7 Ιουλίου 2022 18.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια : Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Επίκουρος καθηγητής Νεκτάριος Κεφαλογιάννης 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζησάββα 

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης του παραδοσιακού οικισμού της Παροικιάς και η αξιολόγηση των  παραγόντων που οδήγησαν στη σημερινή του μορφή (προβλήματα, παθογένειες προοπτικές), ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο διατηρείται ή αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του οικισμού με το πέρασμα του χρόνου. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικισμού των Κυκλάδων που αναπτύχθηκε πέριξ του Κάστρου κι αποτελεί και την παλαιότερη συνοικία της Παροικιάς που φθάνει ως τις μέρες μας.
Αρχικά πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στον ορισμό των παραδοσιακών οικισμών, τα χαρακτηριστικά τους στην Ελλάδα και έπειτα στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας του.
Εν συνεχεία γίνεται μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων, με έμφαση στο νησί της Πάρου και δίνεται έμφαση στους εθιμικούς κανόνες. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορία και τους οικισμούς που συναντώνται στην Πάρο και μελετάται διεξοδικά ο παραδοσιακός οικισμός της Παροικιάς ως προς την ιστορική και πολεοδομική της εξέλιξη, από τις απαρχές τις οργάνωσης της έως τη θεσμοθέτηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της.
Τέλος, παρουσιάζεται η πολεοδομική καταγραφή κι ανάλυση της σημερινής μορφής του οικισμού ως προς τις χρήσεις γης, το δίκτυο κυκλοφορίας, το δημόσιο χώρο συναρτήσει του τουρισμού.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012