Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κοντολιού Βασιλικής κ.Σαββάκη Ευσεβείας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Κοντολιού Βασιλική, Σαββάκη Ευσεβία

Τίτλος: Ζητήματα ένταξης βιομηχανικού αστικού αποθέματος:
 Η περίπτωση της Χαλκίδας
Title: Issues of integration of industrial urban reserve: the case of Chalkida

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, 11 π.μ.
Παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εξεταστική Επιτροπή
    
     
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης  
Αναπληρωτής Καθηγητής  Αλέξιος Τζομπανάκης  


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολείται με την καταγραφή και ανάλυση του βιομηχανικού αποθέματος της Χαλκίδας. Αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά εισαγωγικά στοιχεία και έννοιες που σχετίζονται με την βιομηχανική κληρονομιά. Πώς  οι πόλεις  επηρεάζονται και μετασχηματίζονται από την έναρξη μέχρι και την λήξη της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αλλά και πώς μετά τη λήξη διαχειρίζονται τις ανενεργές βιομηχανικές ζώνες. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η ιστορική και βιομηχανική εξέλιξη της Ελλάδας, ξεκινώντας με την καταγραφή των συνθηκών που ευνόησαν την βιομηχανική ανάπτυξη μέχρι και τις επιπτώσεις από την αποβιομηχάνιση. Στην ενότητα αυτή συνέχεια παρατίθεται η εξέλιξη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Η τρίτη ενότητα εστιάζει στην ιστορική, πολεοδομική και βιομηχανική εξέλιξη της Χαλκίδας, καταγράφοντας σε κάθε ιστορική περίοδο τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.  Τέλος, η τέταρτη ενότητα ασχολείται με το βιομηχανικό απόθεμα της Χαλκίδας, αναλύοντας και καταγράφοντας την σημερινή του κατάσταση.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012