Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

13
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνας Ζαχείλα, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων
Ώρα13/07/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ζαχείλα Κωνσταντίνα

ΑΜ: 2016020038

Τίτλος εργασίας: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθηγ. Δ. Βάμβουκα (επιβλέπουσα)

2. Επικ. Καθηγήτρια Δ. Πεντάρη

3. Σ. Σφακιωτάκης, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η πυρόλυση, η καύση και η αεριοποίηση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η θερμική τους συμπεριφορά, η μετατροπή τους σε αέριο καύσιμο και η σύσταση του παραγόμενου αερίου και των εκπομπών. Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε σύστημα θερμοζυγού-φασματογράφου μάζας (TG-MS) σε μη ισοθερμοκρασιακές συνθήκες, σε θερμοκρασιακό εύρος 25-1000οC.

Η πτητική ύλη των δειγμάτων ήταν υψηλή. Η τέφρα του ξύλου κατεδάφισης ήταν 20 φόρες υψηλότερη από της μοριοσανίδας, αλλά η θερμογόνος δύναμη ήταν υψηλότερη.

Η διεργασία της πυρόλυσης εξελίχθηκε από 150-450οC με τη μοριοσανίδα να διασπάται σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η αντιδραστικότητα του ξύλου κατεδάφισης ήταν λίγο υψηλότερη από τις μοριοσανίδας. Η διεργασία της καύσης εξελίχθηκε από 150-550oC με περίπου διπλάσιο ρυθμό συγκριτικά με την πυρόλυση. Η μοριοσανίδα διασπάστηκε νωρίτερα και εμφάνισε μεγαλύτερη αντιδραστικότητα. Η διεργασία αεριοποίησης έλαβε χώρα μεταξύ 800-950oC, με κύριο προϊόν το μονοξείδιο του άνθρακα και μικρότερες ποσότητες νερού και υδρογόνου. Η αποσύνθεση του εξανθρακωμένος του ξύλου κατεδάφισης συνέβη με χαμηλότερο ρυθμό και η απόδοση ήταν περίπου 60%. Από την άλλη πλευρά η αντιδραστικότητα της μοριοσανίδας ήταν υψηλότερη και η απόδοση έφτασε το 96%. 

Όταν το ξύλο κατεδάφισης αναμίχθηκε με τη μοριοσανίδα σε ποσοστά 50%, η θερμοχημική αντιδραστικότητα ενισχύθηκε τόσο κατά τη διεργασία της πυρόλυσης, όσο και κατά τη διεργασία της καύσης. Το μείγμα παρουσίασε φαινόμενα συνέργειας των συστατικών του. Οι εκπομπές SO2, NOX και υδρογονανθράκων ήταν πολύ χαμηλές.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012