Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

11
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Eργασίας κ. Μπέκα Γεωργίου-Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/07/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΚΑΣ

Αριθμός Μητρώου: 2019019037

    •  

Τίτλος στα Ελληνικά: «Βελτιστοποίηση Προϋπολογισμού Εκστρατείας Μάρκετινγκ μέσω Google ads»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Optimization of the budget of a marketing campaign using Google ads»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ, ΕΔΙΠ

Δεύτερο Μέλος: ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:         

Η παρούσα μελέτη έχει ως επιδίωξη την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό μιας καμπάνιας μάρκετινγκ, μέσω Google Ads. Θα γίνει μελέτη περίπτωσης σε επιχείρηση πολιτικού μηχανικού και με χρήση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών προς διαφήμιση στις αναζητήσεις στο Google, καθώς και παραμέτρων που έχουν επιρροή στην εκστρατεία (π.χ. παράμετροι σχετικές με τον σχεδιασμό (design) της ιστοσελίδας). Για τον σκοπό αυτό, θα γίνουν πειράματα με διάφορους συνδυασμούς παραμέτρων, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η επιδραστικότητά τους. Για την επιτυχή προσέγγιση του θέματος της μελέτης, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία στατιστικής, μηχανικής μάθησης (π.χ. νευρωνικά δίκτυα, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση) και επιχειρησιακής έρευνας (π.χ. γραμμικός προγραμματισμός, γενετικοί αλγόριθμοι). Ο απώτερος στόχος της έρευνας, είναι να βρεθεί μια προσέγγιση μέσω της οποίας μεγιστοποιείται το ποσοστό όσων κάνουν κλικ τελικά στην διαφήμιση (ήτοι: το ποσοστό των κλικ, CTR-click through rate), αλλά θα προταθούν και άλλοι κρίσιμοι δείκτες αξιολόγησης απόδοσης (ήτοι: τα λεγόμενα key performance indicators-KPIs) από την σχετική βιβλιογραφία.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The present study aims to investigate the factors that influence the design of a marketing campaign, through Google Ads.

A case study will be carried out in a civil engineering company by using specific keywords to be advertised in Google searches, along with parameters that have an influence on the campaign (e.g. parameters related to the design of the website).  For this purpose, statistical, machine learning (e.g. neural networks, multiple linear regression) and operational research (e.g. linear programming, genetic algorithms) tools will be used. The ultimate goal of the research is to find an approach through which  the percentage of those who click on the ad is maximized (ie: the percentage of clicks, or CTR-click through rate), and also other critical performance indicators will be proposed (ie: the so-called key performance indicators-KPIs) from the relevant literature.

​​​​​​​Ημέρα Εξέτασης:

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  11/07/2022

Ώρα:                           12.00

Αίθουσα: ZoomMeeting:

https://tuc-gr.zoom.us/j/97509504080?pwd=dng3UWF5Q0NxUzQ3Rm1mbkRwdDFnQT09

Meeting ID: 975 0950 4080 / Password: 007741

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012