Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

22
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κας Λίγγου Δήμητρας-Αικατερίνης-Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/07/2022 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:        ΛΙΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αριθμός Μητρώου:      2015010079

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Στρατηγική και Χρηματοοικονομική ανάλυση ομίλου εταιρειών επεξεργασίας μετάλλου

Τίτλος στα Αγγλικά: Strategy and financial analysis in a group of metal processing companies

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:         Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:     Μιχάηλ Δούμπος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:   Γεώργιος Ατσαλάκης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:      Στην παρούσα εργασία θα δούμε εν συντομία τα βασικά στοιχεία του βιομηχανικού κλάδου του μετάλλου. Επίσης, θα επικεντρωθούμε στον κλάδο του μετάλλου στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσουμε SWOT ανάλυση του κλάδου. Έπειτα, θα δούμε πώς γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει των αριθμοδεικτών και των θεμελιωδών οικονομικών στοιχείων των εταιριών. Αυτή η χρηματοοικονομική ανάλυση θα έχει ως πηγή την εταιρεία Βιοχάλκο και ορισμένες θυγατρικές της εταιρείες την περίοδο 2015-2020. Θα προβληθεί και θα σχολιαστεί η ανάλυση μέσω πινάκων και διαγραμμάτων των βασικών θεμελιωδών οικονομικών στοιχείων των εταιρειών και κάποιων βασικών αριθμοδεικτών που θεωρούμε σημαντικούς για την ανάλυσή μας. Τέλος, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για την αποδοτικότητα της εταιρείας.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: In the present work we will briefly look at the basic elements of the metal industry. We will also focus on the metal industry in Greece and carry out a SWOT analysis of the sector. Then, we will see how the financial analysis is done, based on the indicators and the fundamental financial data of the companies. This financial analysis will be sourced by Viohalco and some of its subsidiaries in the period 2015-2020. The analysis through tables and diagrams of the basic fundamental economic data of the companies and some key indicators that we consider important for our analysis will be presented and commented. Finally, we will draw our own conclusions about the company's profitability.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:    Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, 

Ώρα:                                   10:30 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:        Zoom : https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012