Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

13
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παπακωνσταντίνου Αλέξανδρου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα13/10/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Σχεδιασμός Επιφανειακής Εκμετάλλευσης Ούμπρας και Ανάκτησης Στείρων στον Μαθιάτη της Κύπρου

Εξεταστική επιτροπή: 
Ξηρουδάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Σαράτσης Γεώργιος, ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
Το νησί της Κύπρου ανέκαθεν, από αρχαιοτάτων χρόνων, φημιζόταν για τα πλούσια κοιτάσματα που απέφεραν στο νησί μεγάλες ποσότητες μεταλλικού χαλκού και άλλων πολλών πολύτιμων μετάλλων, όπως χρυσού και αργύρου

Η άγνοια όμως των αρχαίων προγόνων μας, η απληστία των πολλών κατακτητών που πέρασαν από το νησί και σε αρκετές περιπτώσεις η αμέλεια των Κυπρίων αποτέλεσαν τους κυριότερους παράγοντες για την πρόχειρη εκμετάλλευση πολλών περιοχών με ηφαιστιογενή συμπαγή μεταλλοφορία θειούχων ορυκτών. Συχνά φαινόμενα κατά την εκμετάλλευση των περιοχών αυτών ήταν η ατελής απόληψη των πολύτιμων μετάλλων από το μετάλλευμα, αφήνοντας σημαντικά ποσοστά μεταλλεύματος στους σωρούς των στείρων και η αμελής εγκατάλειψη της εκμετάλλευσης και των στείρων χωρίς επαρκή σχεδιασμό για την αποτροπή επικείμενης μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Η εγκατάλειψη των μεταλλείων αυτών έγινε αρκετά χρόνια πριν και στην πορεία παρατηρήθηκε μέσα από γεωχημικές μελέτες διαφόρων ερευνητών ότι οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα μεταλλεία αυτά αντιμετώπισαν όντως περιβαλλοντικές βλάβες με εντονότερο το φαινόμενο της όξινης απορροής και μόλυνσης των υδροφόρων οριζόντων τους. Οι σωροί στείρων παρά το πρόβλημα που δημιουργούν είναι ακόμα αρκετά εμπλουτισμένες σε πολύτιμα μέταλλα και ίσως ακόμα και σπάνιες γαίες, αποτελώντας πόλο έλξης για διάφορες εταιρείες που εξετάζουν την χαμηλού κόστους άρση τους και την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Μία περίπτωση εταιρίας με τους σκοπούς αυτούς είναι η New Cyprus Copper P.A. Ltd η οποία εκτέλεσε μία αναγνωριστική γεωτρητική έρευνα στο Βόρειο Μεταλλείο του Μαθιάτη ,της οποίας τα δεδομένα παραχωρήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας

Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν στο Civil 3D της AutoDesk και έγινε για πρώτη φορά η ψηφιοποίηση ενός μοντέλου της περιοχής και η τρισδιάστατη απεικόνιση των σωρών των στείρων από την προϋπάρχουσα εκμετάλλευση θειούχων ορυκτών. Η μεγαλύτερη καινοτομία πού επιτεύχθηκε από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων ήταν η εξεύρεση και τρισδιάστατη απεικόνιση ενός από τα μεγαλύτερα, ίσως, κοιτάσματα Ούμπρας που έχουν παρατηρηθεί στην Κύπρο. Με αφορμή το κοίτασμα αυτό σχεδιάστηκε το πρώτο μοντέλο περαιτέρω εκμετάλλευσης της περιοχής με απώτερο σκοπό την τελική αποκατάσταση της περιοχής και έγινε μία σύντομη και πρόχειρη οικονομική ανάλυση.

Οι διάφοροι υπολογισμοί, σχεδιασμοί, ορισμοί και εισηγήσεις έγιναν στην έκταση της εργασίας αυτής με την ελπίδα για τον μεταγενέστερο προβληματισμό των αρμόδιων φορέων και βάση αυτής την έναρξη επιπλέον ερευνών στα εγκαταλελειμμένα μεταλλεία της Κύπρου, έτσι ώστε να γίνει η ολοκλήρωση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν το νησί και να αποδειχθεί ότι τα επιτεύγματα στην Μεταλλουργία και την Μηχανική ορυκτών πόρων δεν ήταν χαρακτηριστικό  μόνο των αρχαίων ημών προγόνων.

 

Abstract:
The island of Cyprus has always, since ancient times been famous for the rich deposits that gifted to the island large amounts of metallic copper and other many precious metals, such as gold and silver with the subsequent development of technology.

The unawareness of our ancient ancestors, the greediness of the many conquerors who occupied the island through the ages and the superficiality that expresses the mentality of Cypriots were the main factors for the exploitation of many areas with volcanic solid ore deposits of sulphide minerals, the removal of the precious metals that they contained and finally, their careless abandonment without any guilt for the impending contamination of the environment.

The abandonment of these mines happened several years ago and in the course of time, it was observed by many researchers, through geochemical studies, that the regions around the mines suffered from various environmental problems. The largest damage was caused by a phenomenon called Acid Mine Drainage, which led to the pollution of aquifer defining of these areas.

The abandoned waste piles are still quite enriched in precious metals and probably even rare earth elements, despite the problems that they cause. For this reason, these regions are very attractive to many companies, which examine the low-cost removal and the further processing of those piles. An example of a company with these aims is New Cyprus Copper P.A. Ltd, which made an exploratory study at Northern Mathiatis Mine, the data of which was granted for the preparation of the present work.

The processing of the data produced an innovative, digitized model of the area and a 3D structure of the piles of wastes from the pre-existing sulphide mineral exploitation. The greatest innovation of this thesis was the discovery and three-dimensionalization of one of perhaps the largest Umber deposits that have been observed in Cyprus. This model constituted the base for designing the first model of further exploitation and a brief economic analysis of it, with the aim of restoring the mine.

The calculation, designs, definitions, and recommendations of this thesis were made with the perspective of enhancing the research regarding the abandoned mines of Cyprus, help to the completion of other mining activities around the island and prove that not only our ancient ancestors can have great and unique achievements in Metallurgy and Mineral Resources Engineering.

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012