Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

17
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Μαρίας Κουτσούκου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα17/10/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Κουτσούκου

Αριθμός Μητρώου: 2016010011

 

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας για δεδομένα ικανοποίησης πελατών

Τίτλος στα Αγγλικά: Developing quality control charts for customer satisfaction data

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Κουϊκόγλου Βασίλειος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ιωαννίδης Ευστράτιος, Αναπλ. Καθηγητής

 

 

Περίληψη της εργασίας: Η διπλωματική εργασία που θα εκπονηθεί έχει θέμα «Ανάπτυξη διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας για δεδομένα ικανοποίησης πελατών». Στην διπλωματική εργασία αρχικά θα αναπτυχθεί μια διαδικασία δημιουργίας δεδομένων (data generator) με μεθόδους προσομοίωσης. Τα δεδομένα ικανοποίησης πελατών που θα δημιουργηθούν δεν ακολουθούν κανονική κατανομή αλλά μια ασύμμετρη κατανομή με υψηλή συγκέντρωση τιμών στις πιο θετικές τιμές της κλίμακας. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της διπλωματικής θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές για τη μετατροπή των δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα κατά την ανάπτυξη των διαγραμμάτων ελέγχου. Στην συνέχεια θα κατασκευαστούν τα διαγράμματα ελέγχου για τα δεδομένα ικανοποίησης πελατών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους και χαρακτηριστικά του δείγματος (π.χ. μέγεθος, ασυμμετρία). Οι μέθοδοι μετατροπής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν είναι αρχικά η μέθοδος του Johnson και των Box-Cox, οι οποίες θα μετατρέψει τα μη κανονικά δεδομένα σε κανονικά για την κατασκευή του διαγράμματος ελέγχου. Για δεδομένα ικανοποίησης πελατών και γενικά δεδομένα έρευνας χρησιμοποιούνται τα γραφήματα Shewart, ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής τους και της προσπάθειας αποφυγής σφαλμάτων, στα πλαίσια της εργασία θα εξεταστούν και πρόσθετες επεκτάσεις των προηγούμενων διαγραμμάτων (π.χ. διάγραμμα ποσοστού ελαττωματικών, διάγραμμα Χ2). Τέλος από την ανάλυση των μεθόδων θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων και σχολιασμός της αποτελεσματικότητας των διαγραμμάτων ελέγχου.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 17 Οκτωβρίου 2022

Ώρα: 14:00

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012