Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Παθιάκη Μαριάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/02/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΘΙΑΚΗ


Τίτλος:Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Title:THE INFLUENCE OF SPATIAL PLANNING IN THE CITY OF SITIA THROUGHOUT THE AGES


Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, 12.00 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Επίκουρη καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσακαλάκης Δημήτριος


Περίληψη

 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η ανάλυση της επίδρασης του χωρικού σχεδιασμού  στην πόλη της Σητείας διαχρονικά. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η ιστορία της πόλης, η προέλευση του ονόματος της και η θέση της  από την αρχαιότητα, η περίοδος της Ενετοκρατίας και στη συνέχεια η πολιορκία της από τους Τούρκους, όπου εκπονείται και το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της  πόλης το 1870. Με αφορμή το σχέδιο του 1870 γίνεται η μετάβαση στο δεύτερο κεφάλαιο , όπου περιγράφονται αναλυτικά όλα τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί από τότε , ο βαθμός εφαρμογής τους και η επίδραση τους στο χώρο. Η εργασία ολοκληρώνεται στο τρίτο κεφάλαιο, όπου γίνεται μια κριτική ανάλυση πάνω στην επίδραση που είχε ο χωρικός σχεδιασμός στην πόλη της Σητείας. Η μέθοδος αναζήτησης του ερευνητικού υλικού είναι αρχειακή έρευνα μέσα από βιβλιογραφίες σε έντυπες και διαδικτυακές πηγές, καθώς και η παροχή του απαραίτητου χαρτογραφικού υλικού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012