Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

22
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Σταύρου Κώστα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/02/2022 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αριθμός Μητρώου: 2016010164

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Η ναυτιλία στην εποχή του Covid-19 και οι συνέπειες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ναυτιλιακών εταιριών.

Τίτλος στα Αγγλικά:   Shipping during the Covid-19 era and the consequences on financial statements of shipping companies.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δεύτερο Μέλος: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική πληγή αλλά και οι ευρύτερες χρηματοοικονομικές διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία στον τομέα της ναυτιλίας. Η παραπάνω ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δέκα (10) ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στον ελλαδικό όσο και στο διεθνή θαλάσσιο χώρο. Για την επιλογή των ναυτιλιακών εταιρειών καθοριστικό ρόλο αποτέλεσε η οικονομική κατάσταση καθώς και η κατηγορία πλοίων που απασχολεί κάθε επιχείρηση ώστε να γίνει αποτελεσματική συγκρίσεις μεταξύ τους. Επομένως, επιλέχθηκαν εταιρείες που διαθέτουν υγραεριοφόρα πλοία, μεταφορές επιβατών, πλοία με ξηρό φορτίο χύδην και τέλος μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Η οικονομική ανάλυση έγινε με βάση τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες οι οποίοι προέκυψαν από τις οικονομικές καταστάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών για την τελευταία πενταετία, με στόχο την αξιόπιστη μελέτη για την οικονομική πορεία έως και την ολοκλήρωση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Τέλος, με την μέθοδο τις οριζόντιας αναλύσης 

πραγματοποιήθηκε η διαχρονική σύγκριση των εταιρειών ως προς το κεφάλαιο κίνησης, σε σχέση πάντα με το προηγούμενο έτος, αλλά και μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όμοια είδη πλοίων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The purpose of the dissertation is the financial wound but also the wider financial disturbances caused by the pandemic in the shipping sector. The above analysis was performed in ten (10) shipping companies operating both in Greece and in the international maritime space. The financial situation as well as the category of ships occupied by each company played a decisive role in the selection of the shipping companies in order to make effective comparisons between them. Therefore, companies with LPG vessels, passenger transport, dry bulk carriers and finally container transport were selected. The financial analysis was based on the financial ratios that emerged from the financial statements of the shipping companies for the last five years, with the aim of a reliable study of the economic course until the completion of the strict restrictive measures. Finally, with the method of horizontal analysis, the time comparison of the companies in terms of working capital was carried out, always in relation to the previous year, but also between the companies that are active in similar types of ships.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:              22/2/2022

Ώρα:                       12:30-13:00

 

Χώρος Εξέτασης

Ψηφιακή Αίθουσα:                Meeting ID: 927 7035 1502

Passcode: 791140

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012