Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

23
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ανδρέα Λαλανίτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2022 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ανδρέας Λαλανίτης

Αριθμός Μητρώου:              2015010075

Τίτλος στα Ελληνικά:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Τίτλος στα Αγγλικά:

EVALUATION OF TECHNICAL PARAMETERS FOR THE INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC PARKS IN THREE GREEK CITIES 

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Πρώτο Μέλος:            Κονσολάκης Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος:          Ιψάκης Δημήτριος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η εισαγωγή σε βασικές γνώσεις όσον αφορά το λογισμικό RETScreen Expert καθώς και η διερεύνηση τεχνικών παραμέτρων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 10kW σε τρείς ελληνικές πόλεις, Χανιά Πάτρα και Κοζάνη. Στα πρώτα κεφάλαια  1&2, γίνεται αναφορά σε βιβλιογραφικά στοιχεία που αφορούν το λογισμικό, στη συνέχεια πληροφορίες για το πώς έγινε η εκπόνηση της εργασίας ,τα δεδομένα και τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων. Έπειτα στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η διαδικασία με την οποία έγινε η μελέτη και η καταγραφή των δεδομένων που συλλέχθηκαν για κάθε μια περιοχή ξεχωριστά και τέλος στο κεφάλαιο 4 τα γενικά συμπεράσματα και η επιλογή της πλέον αποδοτικής λύσης. Για κάθε περιοχή έγινε έρευνα εγκατάστασης για 5 διαφορετικούς τύπους φωτοβολταϊκών ενώ για κάθε τύπο υπήρχαν και διαφορετικοί κατασκευαστές και μοντέλα ώστε να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο φάσμα σύγκρισης και να φανεί ποια διάταξη είναι η πιο αποδοτική και κερδοφόρα.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           

The purpose of this dissertation was the introduction to basic knowledge regarding the RETScreen Expert software as well as the investigation of technical parameters for the installation of photovoltaic parks of 10kW power in three Greek cities, Chania Patras and Kozani. In the first chapters chapters 1&2, reference is made to bibliographic data concerning the software, then information on how the work was prepared, the data and the steps followed for the installation of the photovoltaic parks. Then in chapter 3 is presented the process by which the study and recording of the data collected for each area was done separately and finally in chapter 4 the general conclusions and the selection of the most efficient solution.For each area an installation research was done for 5 different types of photovoltaics while for each type there were different manufacturers and models so that there is a large enough range of comparison and to see which device is the most efficient and profitable.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             23/02/2022

Ώρα:                       12:30

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/98371216412?pwd=ZGZYNVpxMDVjU056Ty9ncGhhSXh6dz09

                                    Meeting ID: 983 7121 6412      

                                    Password: 533180

 

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012