Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Ζαφειρούδα Δήμητρας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα24/02/2022 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

Τίτλος: Συσχέτιση της ποιότητας του αέρα με τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά μετώπων σε υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες

Εξεταστική Επιτροπή:
Γαλετάκης Μιχαήλ , Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ

Περίληψη:
Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, που ανήκει στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, χωροθετείται στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων  Ολυμπιάδας, Βαρβάρας και Στρατονίκης, του Δήμου Αριστοτέλη, στη ΒΑ Χαλκιδική και αφορά στις παλιές εκμεταλλεύσεις της μικτής θειούχου μεταλλοφορίας Ολυμπιάδας. Από το 2012 που εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης του υποέργου Ολυμπιάδας, έχουν ξεκινήσει όλα τα απαιτούμενα έργα προσπέλασης, ανάπτυξης και αναβάθμισης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρως ανεπτυγμένο και εκσυγχρονισμένο υπόγειο μεταλλείο. Κρίσιμη παράμετρος ενός υπόγειου μεταλλείου θεωρείται ο αερισμός του και ιδιαίτερα η ποιότητα του αέρα στα μέτωπα εξόρυξης.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη της ποιότητας του αέρα στις υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ήταν οι επί τόπου μετρήσεις των παραμέτρων ποιότητας του αέρα και η συσχέτιση τους με τα χαρακτηριστικά των μετώπων και τις διενεργούμενες εργασίες σε αυτά. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας του μεταλλείου. Επιλέχθηκαν δύο μέτωπα, το ανατολικό -132 και το δυτικό -230_1, όπου ο αερισμός στα συγκεκριμένα μέτωπα γίνεται με φυσικό τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατομές των στοών με τις αντίστοιχες ταχύτητες του αέρα, πραγματοποιήθηκαν  μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα  με προσδιορισμό της περιεκτικότητας του αέρα σε Ο2 καθώς και των συγκεντρώσεων των επιβλαβών αερίων H2S, NO, NO2, CO, CO2  με το όργανο άμεσης ένδειξης τύπου Dragger x-am 5600. Επίσης έγιναν μετρήσεις για την αιωρούμενη σκόνη, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια (DPM) που προέρχονται από την λειτουργία του πετρελαιοκίνητου εξοπλισμού, την υγρασία και την θερμοκρασία του χώρου εργασίας.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των βλαπτικών παραγόντων, που επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα, συγκρίθηκαν με τα όρια για βραχεία έκθεση (μετρήσεις 15 λεπτών) και την έκθεση οκταώρου και πραγματοποιήθηκε συσχέτιση της ποιότητας του αέρα με τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά των υπογείων μετώπων. Από τη σύγκριση των τιμών με τα όρια για βραχεία έκθεση και για 8ωρο, παρατηρήθηκε ότι όλες οι μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων βρίσκονται εντός ορίων που καθορίζει η νομοθεσία. Για τις μετρήσεις βραχείας έκθεσης (15 λεπτών)  παρατηρήθηκε ότι στο ανατολικό μέτωπο η τιμή του NO είναι μεγαλύτερη από ότι στο δυτικό στις περισσότερες εργασίες. Στο ανατολικό μέτωπο παρατηρήθηκε ότι οι τιμές του NO2 είναι μεγαλύτερες από ότι στο δυτικό κατά τη διάρκεια των εργασιών εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite) και κατά την υποστήριξη. Επίσης, οι τιμές του CO2 κατά τη διάρκεια των εργασιών υποστήριξης της οροφής στο δυτικό μέτωπο είναι αυξημένες. Στη σύγκριση με τις τιμές του 8ώρου παρατηρήθηκε ότι οι τιμές του ΝO2 είναι μεγαλύτερες στο δυτικό μέτωπο, στις εργασίες εφαρμογής του gunite και κατά την υποστήριξη, ενώ στη γόμωση είναι πιο αυξημένες στο δυτικό μέτωπο. Παρατηρείται ότι  κατά την υποστήριξη και τη γόμωση  οι τιμές του CO2  είναι πιο αυξημένες στο δυτικό μέτωπο. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στις εργασίες απομάκρυνσης επισφαλών όγκων πετρωμάτων από την οροφή και τις πλευρές της στοάς (ξεσκάρωμα) και κατά την υποστήριξη της οροφής της στοάς οι τιμές της σκόνης και για τα δύο μέτωπα είναι αυξημένες.
 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012