Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

28
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τζίκα Κωνσταντίνας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/02/2022 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τζίκα Κωνσταντίνα

Αριθμός Μητρώου: 2014010042         ………………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα

Τίτλος στα Αγγλικά: Financial Αnalysis of companies that create sustainable growth in Greece 

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος:            Δούμπος Μιχάλης

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για ανάλυση, έχουν εφαρμόσει τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance) στις επενδύσεις τους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε όρους όπως το SRI (Social Responsible Investment) και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, φαινόμενα τα οποία εξίσου στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. H μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σε 29 επιχειρήσεις συνολικά. Οι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται σε 15 διαφορετικούς κλάδους και ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά για τη συνεισφορά των κλάδων αυτών στη βιωσιμότητα. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες για την αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της πορείας κάθε επιχείρησης, μέσα στην τριετία. Επί προσθέτως, έγινε χρήση του τύπου της Μέσης Ποσοστιαίας Μεταβολής, ώστε να γίνει διαχρονική ανάλυση κάθε δείκτη σε κάθε επιχείρηση. Τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα και αποτελέσματα της εργασίας.

           

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/02/2022         

Ώρα:    11:30                        

 

Χ​​​​​​​ώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012