Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

28
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κος. Ρόπη Μικέλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα28/02/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΡΟΠΗ ΜΙΚΕΛ

Θέμα
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Ρύθμισης της Παραγωγής Ισχύος Φωτοβολταϊκών Συστοιχιών
Development of an Electronic System for the Regulation of the Power Production of Photovoltaic Arrays

Εξεταστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης
Καθητητής Απόστολος Δόλλας

Περίληψη
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρούνται ευρέως ως εναλλακτική επιλογή έναντι των συμβατικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδεδεμένα σε διάφορες συνδεσμολογίες (σε σειρά, παράλληλα ή σε συνδυασμό των δύο), τα οποία με τη σειρά τους σχηματίζουν μια φωτοβολταϊκή συστοιχία. Όταν οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες λειτουργούν υπό συνθήκες μερικής σκίασης εμφανίζονται απώλειες σε ισχύ. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η μείωση ισχύος απαιτούνται τόσο η χρήση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος με υψηλό βαθμό απόδοσης, όσο και κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αυτών των μετατροπέων ισχύος. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος που ρυθμίζει την παραγόμενη ισχύ φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Το σύστημα αποτελείται από έναν μετατροπέα DC/DC ανύψωσης τάσης που λειτουργεί σε ασυνεχή αγωγή ρεύματος και ένα σύστημα ελέγχου βασισμένο σε FPGA το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL. Η λειτουργία του συστήματος ελέγχου βασίζεται σε μια νέα μέθοδο ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών (Maximum Power Point Tracking, MPPT) με την οποία ο ηλεκτρονικός μετατροπέας ανύψωσης τάσης ελέγχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριφέρεται ως ένα φορτίο το οποίο απορροφά σταθερή και προγραμματιζόμενη ισχύ από την φωτοβολταϊκή συστοιχία στην είσοδό του. Αναπτύχθηκε πειραματικό πρωτότυπο φωτοβολταϊκό σύστημα και τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι με την μέθοδο ελέγχου που υλοποιήθηκε, εξασφαλίζεται η σύγκλιση στο ολικό μέγιστο σημείο παραγωγής ισχύος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας ακόμα και σε συνθήκες μερικής σκίασης της.

Meeting ID: 967 8767 2714
Password: 259569

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012